Luke Bouwman

 
 Klaas Bouwman 
 birt: ABT 1841
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 12 Aug 1863
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
 Luke Bouwman 
birt: ABT 1867
plac: Netherlands
 
  Derk
  birt: 6 Feb 1698
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
  Arent Arents 
    
   Ide
  birt: ABT 1700
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
  Arent Arents 
  birt: 1650
plac: Thesinge, Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: 1703
marr:
 
   Trijn  
  birt: ABT 1625
plac: Netherlands
  Derck Arents 
  birt: 1670
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 7 Oct 1694
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
 
   Corneliske  
  birt: 1645
plac: Netherlands
marr:
  Heijne Dercks 
  birt: 18 Nov 1707
plac: Thesinge, Groningen, Netherlands
marr: 25 Jan 1733
 
    LIVING 
    marr:
    Heyno Gerrits 
    birt:
 
     LIVING 
    marr:
   Geertjen Heines 
  birt: 1671
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 7 Oct 1694
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
 
   Lijsbeth  
  birt:
  Jan Heijns|Jan Heines Vredevoogd 
  birt: 19 Sep 1734
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 8 Jun 1766
 
    Mr. Jan 
    birt: ABT 1682
   Ida Jans 
  birt: 18 Nov 1707
marr: 25 Jan 1733
 
   Mrs. Jan 
  birt: ABT 1683
  Jakob Jans Vredevoogd 
  birt: 5 Apr 1767
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands|chart #10
deat: 2 Apr 1810
plac: Thesinge, Groningen, Netherlands
marr: 31 May 1795
 
    LIVING 
    
    Jacob Jacobs 
      
     LIVING 
    
   Jantjen Jacobs 
  birt: 12 Jul 1744
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 8 Jun 1766
 
    Derk
    birt: ABT 1642
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 6 Apr 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
    Hindrik 
    birt: ABT 1670
plac: Netherlands
marr: 17 Jun 1694
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
     Anne
    birt: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
deat: BEF 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
    Derk  
    birt: 6 Feb 1698
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
      Omge
      birt: ABT 1647
plac: Pieterburen, De Marne, Groningen, Netherlands
marr: Jan 1669
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
marr: 1682
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
     Dewerke  
    birt: ABT 1672
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
marr: 17 Jun 1694
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
     Eelje
    birt: ABT 1647
marr: Jan 1669
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
    Peter 
    deat: BEF 1730
 
      Jan
      birt: ABT 1636
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: ABT 1658
      PeterSchael 
      birt: ABT 1670
plac: Netherlands
 
       Itjen
      birt: ABT 1638
plac: Middelstum, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: ABT 1658
     Ide 
    birt: ABT 1700
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
     AefkeDercks 
    birt: ABT 1670
plac: Netherlands
   Trijntje Peters 
    
   Mrs. Peter 
  birt: ABT 1726
  Jan Jakobs Vredevoogd 
  birt: 8 Jun 1799
plac: Netherlands
deat: 29 Nov 1866
marr: 2 Sep 1821
 
    Mr. Hidde 
    birt: ABT 1695
marr: ABT 1720
    Klaes Hiddes 
    birt: ABT 1721
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
marr: 4 Jul 1751
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
 
     Mrs. Hidde 
    birt: ABT 1695
marr: ABT 1720
   Egbertje Klassens 
  birt: 6 Sep 1767
plac: Middelbert, Groningen, Netherlands|chart #10
deat: 8 Nov 1810
plac: Thesinge, Groningen, Netherlands
marr: 31 May 1795
 
    Mr. Hindrik 
    birt: ABT 1700
   Jantjen Hindriks 
  birt: ABT 1721
plac: Kleine Harkstede, Groningen, Holland
marr: 4 Jul 1751
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
 
   Mrs. Hindrik 
  birt: ABT 1700
 Egbertje (Eva) Vredevoogd 
birt: 1835
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 12 Aug 1863
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
 
  LIVING 
  
  Joest Christoffers Rogge 
  birt: Weender, Germany
marr: 14 Nov 1773
 
   LIVING 
  
  Hindrik Joostens Rogge 
  birt: 9 Oct 1774
plac: Veendam, Netherlands
marr: 17 Apr 1799
 
    Arent Jans 
    birt: Wulfsbarg,Netherlands
marr: 20 Mar 1707
    Hindrik Arents 
    birt: 28 Jun 1716
plac: Kropswolde, Netherlands
marr: 26 May 1737
 
      LIVING 
      
     Jeichien Beerents 
    birt:
marr: 20 Mar 1707
 
     LIVING 
    
   Jantje Hindriks 
  birt: 12 May 1755
plac: Kropswolde, Netherlands
marr: 14 Nov 1773
 
    Mr. Harm 
    birt: ABT 1690
   Grietjen Harms 
  birt: Kropswolde, Netherlands
marr: 26 May 1737
 
   Mrs. Harm 
  birt: ABT 1690
 Janje Hindriks Rogge 
birt: 23 Jun 1799
plac: Netherlands
deat: 28 Apr 1840
marr: 2 Sep 1821
 
  Mr. Jan 
  birt: ABT 1682
  Eppe Jans 
  birt: Harkstede, Netherlands
marr: 5 Apr 1744
 
   Mrs. Jan 
  birt: ABT 1683
  Jan Eppes 
  birt: 10 Jan 1745
plac: Harkstede, Netherlands
marr: 26 Apr 1767
 
    Hendrik  
    birt: ABT 1690
   Jantje Hindriks 
  birt: Harkstede, Netherlands
marr: 5 Apr 1744
 
   Mrs. Hendrik 
  
 Jantje Jans Kreemer 
birt: 16 Jun 1771
plac: Harkstede, Netherlands
marr: 17 Apr 1799
 
  LIVING 
  
  Roelof Sickens 
  birt: Kropswolde, Netherlands
deat: 13 Dec 1718
plac: Kropswolde, Netherlands
marr: 3 Apr 1698
 
   LIVING 
  
  Hendrik Roelofs 
  birt: 12 Sep 1710
plac: Kropswolde, Netherlands
marr: 17 Jun 1734
 
   Gebbechie Sickens 
  birt: ABT 1675
marr: 3 Apr 1698
 Trijntje Hindriks 
birt: 16 Apr 1747
plac: Harkstede, Netherlands
marr: 26 Apr 1767
 
  Derk
  birt: ABT 1642
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 6 Apr 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
  Hindrik 
  birt: ABT 1670
plac: Netherlands
marr: 17 Jun 1694
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
   Anne
  birt: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
deat: BEF 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
  Derk  
  birt: 6 Feb 1698
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
    Omge
    birt: ABT 1647
plac: Pieterburen, De Marne, Groningen, Netherlands
marr: Jan 1669
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
marr: 1682
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
   Dewerke  
  birt: ABT 1672
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
marr: 17 Jun 1694
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
   Eelje
  birt: ABT 1647
marr: Jan 1669
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
  Pieter 
  birt:
deat: BEF 1733
 
    Jan
    birt: ABT 1636
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: ABT 1658
    PeterSchael 
    birt: ABT 1670
plac: Netherlands
 
     Itjen
    birt: ABT 1638
plac: Middelstum, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: ABT 1658
   Ide 
  birt: ABT 1700
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
   AefkeDercks 
  birt: ABT 1670
plac: Netherlands
 Lutgertje Peters 
birt: Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 17 Jun 1734
 
 Mrs. Pieter 

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJohn J. Bouwman

 
 Klaas Bouwman 
 birt: ABT 1841
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 12 Aug 1863
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
 John J. Bouwman 
birt: 17 Aug 1868
plac: Netherlands
 
  Derk
  birt: 6 Feb 1698
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
  Arent Arents 
    
   Ide
  birt: ABT 1700
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
  Arent Arents 
  birt: 1650
plac: Thesinge, Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: 1703
marr:
 
   Trijn  
  birt: ABT 1625
plac: Netherlands
  Derck Arents 
  birt: 1670
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 7 Oct 1694
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
 
   Corneliske  
  birt: 1645
plac: Netherlands
marr:
  Heijne Dercks 
  birt: 18 Nov 1707
plac: Thesinge, Groningen, Netherlands
marr: 25 Jan 1733
 
    LIVING 
    marr:
    Heyno Gerrits 
    birt:
 
     LIVING 
    marr:
   Geertjen Heines 
  birt: 1671
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 7 Oct 1694
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
 
   Lijsbeth  
  birt:
  Jan Heijns|Jan Heines Vredevoogd 
  birt: 19 Sep 1734
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 8 Jun 1766
 
    Mr. Jan 
    birt: ABT 1682
   Ida Jans 
  birt: 18 Nov 1707
marr: 25 Jan 1733
 
   Mrs. Jan 
  birt: ABT 1683
  Jakob Jans Vredevoogd 
  birt: 5 Apr 1767
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands|chart #10
deat: 2 Apr 1810
plac: Thesinge, Groningen, Netherlands
marr: 31 May 1795
 
    LIVING 
    
    Jacob Jacobs 
      
     LIVING 
    
   Jantjen Jacobs 
  birt: 12 Jul 1744
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 8 Jun 1766
 
    Derk
    birt: ABT 1642
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 6 Apr 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
    Hindrik 
    birt: ABT 1670
plac: Netherlands
marr: 17 Jun 1694
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
     Anne
    birt: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
deat: BEF 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
    Derk  
    birt: 6 Feb 1698
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
      Omge
      birt: ABT 1647
plac: Pieterburen, De Marne, Groningen, Netherlands
marr: Jan 1669
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
marr: 1682
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
     Dewerke  
    birt: ABT 1672
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
marr: 17 Jun 1694
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
     Eelje
    birt: ABT 1647
marr: Jan 1669
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
    Peter 
    deat: BEF 1730
 
      Jan
      birt: ABT 1636
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: ABT 1658
      PeterSchael 
      birt: ABT 1670
plac: Netherlands
 
       Itjen
      birt: ABT 1638
plac: Middelstum, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: ABT 1658
     Ide 
    birt: ABT 1700
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
     AefkeDercks 
    birt: ABT 1670
plac: Netherlands
   Trijntje Peters 
    
   Mrs. Peter 
  birt: ABT 1726
  Jan Jakobs Vredevoogd 
  birt: 8 Jun 1799
plac: Netherlands
deat: 29 Nov 1866
marr: 2 Sep 1821
 
    Mr. Hidde 
    birt: ABT 1695
marr: ABT 1720
    Klaes Hiddes 
    birt: ABT 1721
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
marr: 4 Jul 1751
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
 
     Mrs. Hidde 
    birt: ABT 1695
marr: ABT 1720
   Egbertje Klassens 
  birt: 6 Sep 1767
plac: Middelbert, Groningen, Netherlands|chart #10
deat: 8 Nov 1810
plac: Thesinge, Groningen, Netherlands
marr: 31 May 1795
 
    Mr. Hindrik 
    birt: ABT 1700
   Jantjen Hindriks 
  birt: ABT 1721
plac: Kleine Harkstede, Groningen, Holland
marr: 4 Jul 1751
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
 
   Mrs. Hindrik 
  birt: ABT 1700
 Egbertje (Eva) Vredevoogd 
birt: 1835
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 12 Aug 1863
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
 
  LIVING 
  
  Joest Christoffers Rogge 
  birt: Weender, Germany
marr: 14 Nov 1773
 
   LIVING 
  
  Hindrik Joostens Rogge 
  birt: 9 Oct 1774
plac: Veendam, Netherlands
marr: 17 Apr 1799
 
    Arent Jans 
    birt: Wulfsbarg,Netherlands
marr: 20 Mar 1707
    Hindrik Arents 
    birt: 28 Jun 1716
plac: Kropswolde, Netherlands
marr: 26 May 1737
 
      LIVING 
      
     Jeichien Beerents 
    birt:
marr: 20 Mar 1707
 
     LIVING 
    
   Jantje Hindriks 
  birt: 12 May 1755
plac: Kropswolde, Netherlands
marr: 14 Nov 1773
 
    Mr. Harm 
    birt: ABT 1690
   Grietjen Harms 
  birt: Kropswolde, Netherlands
marr: 26 May 1737
 
   Mrs. Harm 
  birt: ABT 1690
 Janje Hindriks Rogge 
birt: 23 Jun 1799
plac: Netherlands
deat: 28 Apr 1840
marr: 2 Sep 1821
 
  Mr. Jan 
  birt: ABT 1682
  Eppe Jans 
  birt: Harkstede, Netherlands
marr: 5 Apr 1744
 
   Mrs. Jan 
  birt: ABT 1683
  Jan Eppes 
  birt: 10 Jan 1745
plac: Harkstede, Netherlands
marr: 26 Apr 1767
 
    Hendrik  
    birt: ABT 1690
   Jantje Hindriks 
  birt: Harkstede, Netherlands
marr: 5 Apr 1744
 
   Mrs. Hendrik 
  
 Jantje Jans Kreemer 
birt: 16 Jun 1771
plac: Harkstede, Netherlands
marr: 17 Apr 1799
 
  LIVING 
  
  Roelof Sickens 
  birt: Kropswolde, Netherlands
deat: 13 Dec 1718
plac: Kropswolde, Netherlands
marr: 3 Apr 1698
 
   LIVING 
  
  Hendrik Roelofs 
  birt: 12 Sep 1710
plac: Kropswolde, Netherlands
marr: 17 Jun 1734
 
   Gebbechie Sickens 
  birt: ABT 1675
marr: 3 Apr 1698
 Trijntje Hindriks 
birt: 16 Apr 1747
plac: Harkstede, Netherlands
marr: 26 Apr 1767
 
  Derk
  birt: ABT 1642
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 6 Apr 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
  Hindrik 
  birt: ABT 1670
plac: Netherlands
marr: 17 Jun 1694
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
   Anne
  birt: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
deat: BEF 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
  Derk  
  birt: 6 Feb 1698
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
    Omge
    birt: ABT 1647
plac: Pieterburen, De Marne, Groningen, Netherlands
marr: Jan 1669
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
marr: 1682
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
   Dewerke  
  birt: ABT 1672
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
marr: 17 Jun 1694
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
   Eelje
  birt: ABT 1647
marr: Jan 1669
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
  Pieter 
  birt:
deat: BEF 1733
 
    Jan
    birt: ABT 1636
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: ABT 1658
    PeterSchael 
    birt: ABT 1670
plac: Netherlands
 
     Itjen
    birt: ABT 1638
plac: Middelstum, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: ABT 1658
   Ide 
  birt: ABT 1700
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
   AefkeDercks 
  birt: ABT 1670
plac: Netherlands
 Lutgertje Peters 
birt: Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 17 Jun 1734
 
 Mrs. Pieter 

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexCoezina (Sena) Bouwman

 
 Klaas Bouwman 
 birt: ABT 1841
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 12 Aug 1863
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
 Coezina (Sena) Bouwman 
birt: ABT 1870
plac: Netherlands
 
  Derk
  birt: 6 Feb 1698
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
  Arent Arents 
    
   Ide
  birt: ABT 1700
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
  Arent Arents 
  birt: 1650
plac: Thesinge, Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: 1703
marr:
 
   Trijn  
  birt: ABT 1625
plac: Netherlands
  Derck Arents 
  birt: 1670
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 7 Oct 1694
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
 
   Corneliske  
  birt: 1645
plac: Netherlands
marr:
  Heijne Dercks 
  birt: 18 Nov 1707
plac: Thesinge, Groningen, Netherlands
marr: 25 Jan 1733
 
    LIVING 
    marr:
    Heyno Gerrits 
    birt:
 
     LIVING 
    marr:
   Geertjen Heines 
  birt: 1671
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 7 Oct 1694
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
 
   Lijsbeth  
  birt:
  Jan Heijns|Jan Heines Vredevoogd 
  birt: 19 Sep 1734
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 8 Jun 1766
 
    Mr. Jan 
    birt: ABT 1682
   Ida Jans 
  birt: 18 Nov 1707
marr: 25 Jan 1733
 
   Mrs. Jan 
  birt: ABT 1683
  Jakob Jans Vredevoogd 
  birt: 5 Apr 1767
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands|chart #10
deat: 2 Apr 1810
plac: Thesinge, Groningen, Netherlands
marr: 31 May 1795
 
    LIVING 
    
    Jacob Jacobs 
      
     LIVING 
    
   Jantjen Jacobs 
  birt: 12 Jul 1744
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 8 Jun 1766
 
    Derk
    birt: ABT 1642
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 6 Apr 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
    Hindrik 
    birt: ABT 1670
plac: Netherlands
marr: 17 Jun 1694
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
     Anne
    birt: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
deat: BEF 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
    Derk  
    birt: 6 Feb 1698
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
      Omge
      birt: ABT 1647
plac: Pieterburen, De Marne, Groningen, Netherlands
marr: Jan 1669
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
marr: 1682
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
     Dewerke  
    birt: ABT 1672
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
marr: 17 Jun 1694
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
     Eelje
    birt: ABT 1647
marr: Jan 1669
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
    Peter 
    deat: BEF 1730
 
      Jan
      birt: ABT 1636
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: ABT 1658
      PeterSchael 
      birt: ABT 1670
plac: Netherlands
 
       Itjen
      birt: ABT 1638
plac: Middelstum, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: ABT 1658
     Ide 
    birt: ABT 1700
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
     AefkeDercks 
    birt: ABT 1670
plac: Netherlands
   Trijntje Peters 
    
   Mrs. Peter 
  birt: ABT 1726
  Jan Jakobs Vredevoogd 
  birt: 8 Jun 1799
plac: Netherlands
deat: 29 Nov 1866
marr: 2 Sep 1821
 
    Mr. Hidde 
    birt: ABT 1695
marr: ABT 1720
    Klaes Hiddes 
    birt: ABT 1721
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
marr: 4 Jul 1751
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
 
     Mrs. Hidde 
    birt: ABT 1695
marr: ABT 1720
   Egbertje Klassens 
  birt: 6 Sep 1767
plac: Middelbert, Groningen, Netherlands|chart #10
deat: 8 Nov 1810
plac: Thesinge, Groningen, Netherlands
marr: 31 May 1795
 
    Mr. Hindrik 
    birt: ABT 1700
   Jantjen Hindriks 
  birt: ABT 1721
plac: Kleine Harkstede, Groningen, Holland
marr: 4 Jul 1751
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
 
   Mrs. Hindrik 
  birt: ABT 1700
 Egbertje (Eva) Vredevoogd 
birt: 1835
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 12 Aug 1863
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
 
  LIVING 
  
  Joest Christoffers Rogge 
  birt: Weender, Germany
marr: 14 Nov 1773
 
   LIVING 
  
  Hindrik Joostens Rogge 
  birt: 9 Oct 1774
plac: Veendam, Netherlands
marr: 17 Apr 1799
 
    Arent Jans 
    birt: Wulfsbarg,Netherlands
marr: 20 Mar 1707
    Hindrik Arents 
    birt: 28 Jun 1716
plac: Kropswolde, Netherlands
marr: 26 May 1737
 
      LIVING 
      
     Jeichien Beerents 
    birt:
marr: 20 Mar 1707
 
     LIVING 
    
   Jantje Hindriks 
  birt: 12 May 1755
plac: Kropswolde, Netherlands
marr: 14 Nov 1773
 
    Mr. Harm 
    birt: ABT 1690
   Grietjen Harms 
  birt: Kropswolde, Netherlands
marr: 26 May 1737
 
   Mrs. Harm 
  birt: ABT 1690
 Janje Hindriks Rogge 
birt: 23 Jun 1799
plac: Netherlands
deat: 28 Apr 1840
marr: 2 Sep 1821
 
  Mr. Jan 
  birt: ABT 1682
  Eppe Jans 
  birt: Harkstede, Netherlands
marr: 5 Apr 1744
 
   Mrs. Jan 
  birt: ABT 1683
  Jan Eppes 
  birt: 10 Jan 1745
plac: Harkstede, Netherlands
marr: 26 Apr 1767
 
    Hendrik  
    birt: ABT 1690
   Jantje Hindriks 
  birt: Harkstede, Netherlands
marr: 5 Apr 1744
 
   Mrs. Hendrik 
  
 Jantje Jans Kreemer 
birt: 16 Jun 1771
plac: Harkstede, Netherlands
marr: 17 Apr 1799
 
  LIVING 
  
  Roelof Sickens 
  birt: Kropswolde, Netherlands
deat: 13 Dec 1718
plac: Kropswolde, Netherlands
marr: 3 Apr 1698
 
   LIVING 
  
  Hendrik Roelofs 
  birt: 12 Sep 1710
plac: Kropswolde, Netherlands
marr: 17 Jun 1734
 
   Gebbechie Sickens 
  birt: ABT 1675
marr: 3 Apr 1698
 Trijntje Hindriks 
birt: 16 Apr 1747
plac: Harkstede, Netherlands
marr: 26 Apr 1767
 
  Derk
  birt: ABT 1642
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 6 Apr 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
  Hindrik 
  birt: ABT 1670
plac: Netherlands
marr: 17 Jun 1694
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
   Anne
  birt: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
deat: BEF 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
  Derk  
  birt: 6 Feb 1698
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
    Omge
    birt: ABT 1647
plac: Pieterburen, De Marne, Groningen, Netherlands
marr: Jan 1669
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
marr: 1682
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
   Dewerke  
  birt: ABT 1672
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
marr: 17 Jun 1694
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
   Eelje
  birt: ABT 1647
marr: Jan 1669
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
  Pieter 
  birt:
deat: BEF 1733
 
    Jan
    birt: ABT 1636
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: ABT 1658
    PeterSchael 
    birt: ABT 1670
plac: Netherlands
 
     Itjen
    birt: ABT 1638
plac: Middelstum, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: ABT 1658
   Ide 
  birt: ABT 1700
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
   AefkeDercks 
  birt: ABT 1670
plac: Netherlands
 Lutgertje Peters 
birt: Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 17 Jun 1734
 
 Mrs. Pieter 

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJennie Bouwman

 
 Klaas Bouwman 
 birt: ABT 1841
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 12 Aug 1863
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
 Jennie Bouwman 
birt: ABT 1872
plac: Netherlands
 
  Derk
  birt: 6 Feb 1698
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
  Arent Arents 
    
   Ide
  birt: ABT 1700
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
  Arent Arents 
  birt: 1650
plac: Thesinge, Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: 1703
marr:
 
   Trijn  
  birt: ABT 1625
plac: Netherlands
  Derck Arents 
  birt: 1670
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 7 Oct 1694
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
 
   Corneliske  
  birt: 1645
plac: Netherlands
marr:
  Heijne Dercks 
  birt: 18 Nov 1707
plac: Thesinge, Groningen, Netherlands
marr: 25 Jan 1733
 
    LIVING 
    marr:
    Heyno Gerrits 
    birt:
 
     LIVING 
    marr:
   Geertjen Heines 
  birt: 1671
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 7 Oct 1694
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
 
   Lijsbeth  
  birt:
  Jan Heijns|Jan Heines Vredevoogd 
  birt: 19 Sep 1734
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 8 Jun 1766
 
    Mr. Jan 
    birt: ABT 1682
   Ida Jans 
  birt: 18 Nov 1707
marr: 25 Jan 1733
 
   Mrs. Jan 
  birt: ABT 1683
  Jakob Jans Vredevoogd 
  birt: 5 Apr 1767
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands|chart #10
deat: 2 Apr 1810
plac: Thesinge, Groningen, Netherlands
marr: 31 May 1795
 
    LIVING 
    
    Jacob Jacobs 
      
     LIVING 
    
   Jantjen Jacobs 
  birt: 12 Jul 1744
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 8 Jun 1766
 
    Derk
    birt: ABT 1642
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 6 Apr 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
    Hindrik 
    birt: ABT 1670
plac: Netherlands
marr: 17 Jun 1694
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
     Anne
    birt: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
deat: BEF 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
    Derk  
    birt: 6 Feb 1698
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
      Omge
      birt: ABT 1647
plac: Pieterburen, De Marne, Groningen, Netherlands
marr: Jan 1669
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
marr: 1682
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
     Dewerke  
    birt: ABT 1672
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
marr: 17 Jun 1694
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
     Eelje
    birt: ABT 1647
marr: Jan 1669
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
    Peter 
    deat: BEF 1730
 
      Jan
      birt: ABT 1636
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: ABT 1658
      PeterSchael 
      birt: ABT 1670
plac: Netherlands
 
       Itjen
      birt: ABT 1638
plac: Middelstum, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: ABT 1658
     Ide 
    birt: ABT 1700
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
     AefkeDercks 
    birt: ABT 1670
plac: Netherlands
   Trijntje Peters 
    
   Mrs. Peter 
  birt: ABT 1726
  Jan Jakobs Vredevoogd 
  birt: 8 Jun 1799
plac: Netherlands
deat: 29 Nov 1866
marr: 2 Sep 1821
 
    Mr. Hidde 
    birt: ABT 1695
marr: ABT 1720
    Klaes Hiddes 
    birt: ABT 1721
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
marr: 4 Jul 1751
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
 
     Mrs. Hidde 
    birt: ABT 1695
marr: ABT 1720
   Egbertje Klassens 
  birt: 6 Sep 1767
plac: Middelbert, Groningen, Netherlands|chart #10
deat: 8 Nov 1810
plac: Thesinge, Groningen, Netherlands
marr: 31 May 1795
 
    Mr. Hindrik 
    birt: ABT 1700
   Jantjen Hindriks 
  birt: ABT 1721
plac: Kleine Harkstede, Groningen, Holland
marr: 4 Jul 1751
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
 
   Mrs. Hindrik 
  birt: ABT 1700
 Egbertje (Eva) Vredevoogd 
birt: 1835
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 12 Aug 1863
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
 
  LIVING 
  
  Joest Christoffers Rogge 
  birt: Weender, Germany
marr: 14 Nov 1773
 
   LIVING 
  
  Hindrik Joostens Rogge 
  birt: 9 Oct 1774
plac: Veendam, Netherlands
marr: 17 Apr 1799
 
    Arent Jans 
    birt: Wulfsbarg,Netherlands
marr: 20 Mar 1707
    Hindrik Arents 
    birt: 28 Jun 1716
plac: Kropswolde, Netherlands
marr: 26 May 1737
 
      LIVING 
      
     Jeichien Beerents 
    birt:
marr: 20 Mar 1707
 
     LIVING 
    
   Jantje Hindriks 
  birt: 12 May 1755
plac: Kropswolde, Netherlands
marr: 14 Nov 1773
 
    Mr. Harm 
    birt: ABT 1690
   Grietjen Harms 
  birt: Kropswolde, Netherlands
marr: 26 May 1737
 
   Mrs. Harm 
  birt: ABT 1690
 Janje Hindriks Rogge 
birt: 23 Jun 1799
plac: Netherlands
deat: 28 Apr 1840
marr: 2 Sep 1821
 
  Mr. Jan 
  birt: ABT 1682
  Eppe Jans 
  birt: Harkstede, Netherlands
marr: 5 Apr 1744
 
   Mrs. Jan 
  birt: ABT 1683
  Jan Eppes 
  birt: 10 Jan 1745
plac: Harkstede, Netherlands
marr: 26 Apr 1767
 
    Hendrik  
    birt: ABT 1690
   Jantje Hindriks 
  birt: Harkstede, Netherlands
marr: 5 Apr 1744
 
   Mrs. Hendrik 
  
 Jantje Jans Kreemer 
birt: 16 Jun 1771
plac: Harkstede, Netherlands
marr: 17 Apr 1799
 
  LIVING 
  
  Roelof Sickens 
  birt: Kropswolde, Netherlands
deat: 13 Dec 1718
plac: Kropswolde, Netherlands
marr: 3 Apr 1698
 
   LIVING 
  
  Hendrik Roelofs 
  birt: 12 Sep 1710
plac: Kropswolde, Netherlands
marr: 17 Jun 1734
 
   Gebbechie Sickens 
  birt: ABT 1675
marr: 3 Apr 1698
 Trijntje Hindriks 
birt: 16 Apr 1747
plac: Harkstede, Netherlands
marr: 26 Apr 1767
 
  Derk
  birt: ABT 1642
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 6 Apr 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
  Hindrik 
  birt: ABT 1670
plac: Netherlands
marr: 17 Jun 1694
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
   Anne
  birt: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
deat: BEF 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
  Derk  
  birt: 6 Feb 1698
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
    Omge
    birt: ABT 1647
plac: Pieterburen, De Marne, Groningen, Netherlands
marr: Jan 1669
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
marr: 1682
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
   Dewerke  
  birt: ABT 1672
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
marr: 17 Jun 1694
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
   Eelje
  birt: ABT 1647
marr: Jan 1669
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
  Pieter 
  birt:
deat: BEF 1733
 
    Jan
    birt: ABT 1636
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: ABT 1658
    PeterSchael 
    birt: ABT 1670
plac: Netherlands
 
     Itjen
    birt: ABT 1638
plac: Middelstum, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: ABT 1658
   Ide 
  birt: ABT 1700
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
   AefkeDercks 
  birt: ABT 1670
plac: Netherlands
 Lutgertje Peters 
birt: Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 17 Jun 1734
 
 Mrs. Pieter 

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexHenry Bouwman

 
 Klaas Bouwman 
 birt: ABT 1841
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 12 Aug 1863
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
 Henry Bouwman 
birt: ABT 1875
plac: Netherlands
 
  Derk
  birt: 6 Feb 1698
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
  Arent Arents 
    
   Ide
  birt: ABT 1700
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
  Arent Arents 
  birt: 1650
plac: Thesinge, Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: 1703
marr:
 
   Trijn  
  birt: ABT 1625
plac: Netherlands
  Derck Arents 
  birt: 1670
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 7 Oct 1694
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
 
   Corneliske  
  birt: 1645
plac: Netherlands
marr:
  Heijne Dercks 
  birt: 18 Nov 1707
plac: Thesinge, Groningen, Netherlands
marr: 25 Jan 1733
 
    LIVING 
    marr:
    Heyno Gerrits 
    birt:
 
     LIVING 
    marr:
   Geertjen Heines 
  birt: 1671
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 7 Oct 1694
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
 
   Lijsbeth  
  birt:
  Jan Heijns|Jan Heines Vredevoogd 
  birt: 19 Sep 1734
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 8 Jun 1766
 
    Mr. Jan 
    birt: ABT 1682
   Ida Jans 
  birt: 18 Nov 1707
marr: 25 Jan 1733
 
   Mrs. Jan 
  birt: ABT 1683
  Jakob Jans Vredevoogd 
  birt: 5 Apr 1767
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands|chart #10
deat: 2 Apr 1810
plac: Thesinge, Groningen, Netherlands
marr: 31 May 1795
 
    LIVING 
    
    Jacob Jacobs 
      
     LIVING 
    
   Jantjen Jacobs 
  birt: 12 Jul 1744
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 8 Jun 1766
 
    Derk
    birt: ABT 1642
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 6 Apr 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
    Hindrik 
    birt: ABT 1670
plac: Netherlands
marr: 17 Jun 1694
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
     Anne
    birt: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
deat: BEF 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
    Derk  
    birt: 6 Feb 1698
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
      Omge
      birt: ABT 1647
plac: Pieterburen, De Marne, Groningen, Netherlands
marr: Jan 1669
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
marr: 1682
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
     Dewerke  
    birt: ABT 1672
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
marr: 17 Jun 1694
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
     Eelje
    birt: ABT 1647
marr: Jan 1669
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
    Peter 
    deat: BEF 1730
 
      Jan
      birt: ABT 1636
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: ABT 1658
      PeterSchael 
      birt: ABT 1670
plac: Netherlands
 
       Itjen
      birt: ABT 1638
plac: Middelstum, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: ABT 1658
     Ide 
    birt: ABT 1700
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
     AefkeDercks 
    birt: ABT 1670
plac: Netherlands
   Trijntje Peters 
    
   Mrs. Peter 
  birt: ABT 1726
  Jan Jakobs Vredevoogd 
  birt: 8 Jun 1799
plac: Netherlands
deat: 29 Nov 1866
marr: 2 Sep 1821
 
    Mr. Hidde 
    birt: ABT 1695
marr: ABT 1720
    Klaes Hiddes 
    birt: ABT 1721
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
marr: 4 Jul 1751
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
 
     Mrs. Hidde 
    birt: ABT 1695
marr: ABT 1720
   Egbertje Klassens 
  birt: 6 Sep 1767
plac: Middelbert, Groningen, Netherlands|chart #10
deat: 8 Nov 1810
plac: Thesinge, Groningen, Netherlands
marr: 31 May 1795
 
    Mr. Hindrik 
    birt: ABT 1700
   Jantjen Hindriks 
  birt: ABT 1721
plac: Kleine Harkstede, Groningen, Holland
marr: 4 Jul 1751
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
 
   Mrs. Hindrik 
  birt: ABT 1700
 Egbertje (Eva) Vredevoogd 
birt: 1835
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 12 Aug 1863
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
 
  LIVING 
  
  Joest Christoffers Rogge 
  birt: Weender, Germany
marr: 14 Nov 1773
 
   LIVING 
  
  Hindrik Joostens Rogge 
  birt: 9 Oct 1774
plac: Veendam, Netherlands
marr: 17 Apr 1799
 
    Arent Jans 
    birt: Wulfsbarg,Netherlands
marr: 20 Mar 1707
    Hindrik Arents 
    birt: 28 Jun 1716
plac: Kropswolde, Netherlands
marr: 26 May 1737
 
      LIVING 
      
     Jeichien Beerents 
    birt:
marr: 20 Mar 1707
 
     LIVING 
    
   Jantje Hindriks 
  birt: 12 May 1755
plac: Kropswolde, Netherlands
marr: 14 Nov 1773
 
    Mr. Harm 
    birt: ABT 1690
   Grietjen Harms 
  birt: Kropswolde, Netherlands
marr: 26 May 1737
 
   Mrs. Harm 
  birt: ABT 1690
 Janje Hindriks Rogge 
birt: 23 Jun 1799
plac: Netherlands
deat: 28 Apr 1840
marr: 2 Sep 1821
 
  Mr. Jan 
  birt: ABT 1682
  Eppe Jans 
  birt: Harkstede, Netherlands
marr: 5 Apr 1744
 
   Mrs. Jan 
  birt: ABT 1683
  Jan Eppes 
  birt: 10 Jan 1745
plac: Harkstede, Netherlands
marr: 26 Apr 1767
 
    Hendrik  
    birt: ABT 1690
   Jantje Hindriks 
  birt: Harkstede, Netherlands
marr: 5 Apr 1744
 
   Mrs. Hendrik 
  
 Jantje Jans Kreemer 
birt: 16 Jun 1771
plac: Harkstede, Netherlands
marr: 17 Apr 1799
 
  LIVING 
  
  Roelof Sickens 
  birt: Kropswolde, Netherlands
deat: 13 Dec 1718
plac: Kropswolde, Netherlands
marr: 3 Apr 1698
 
   LIVING 
  
  Hendrik Roelofs 
  birt: 12 Sep 1710
plac: Kropswolde, Netherlands
marr: 17 Jun 1734
 
   Gebbechie Sickens 
  birt: ABT 1675
marr: 3 Apr 1698
 Trijntje Hindriks 
birt: 16 Apr 1747
plac: Harkstede, Netherlands
marr: 26 Apr 1767
 
  Derk
  birt: ABT 1642
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 6 Apr 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
  Hindrik 
  birt: ABT 1670
plac: Netherlands
marr: 17 Jun 1694
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
   Anne
  birt: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
deat: BEF 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
  Derk  
  birt: 6 Feb 1698
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
    Omge
    birt: ABT 1647
plac: Pieterburen, De Marne, Groningen, Netherlands
marr: Jan 1669
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
marr: 1682
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
   Dewerke  
  birt: ABT 1672
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
marr: 17 Jun 1694
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
   Eelje
  birt: ABT 1647
marr: Jan 1669
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
  Pieter 
  birt:
deat: BEF 1733
 
    Jan
    birt: ABT 1636
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: ABT 1658
    PeterSchael 
    birt: ABT 1670
plac: Netherlands
 
     Itjen
    birt: ABT 1638
plac: Middelstum, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: ABT 1658
   Ide 
  birt: ABT 1700
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
   AefkeDercks 
  birt: ABT 1670
plac: Netherlands
 Lutgertje Peters 
birt: Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 17 Jun 1734
 
 Mrs. Pieter 

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index