Eilert Eilerts
                        Syds Eilerts
                        |  |Maycke Hensedr
                      Hans Eilerts
                     |  |   Thomas Mercks
                     |  |Mencke Mercks
                     |     |Sibrich Gauckes
                   Ellert Hanses
                   |  |Hanke Sietzes
                 Sijtze Elderts|Sytse Elders
                |  |Trijn Egberts
              Sijger Sijtzas van der Laan|Zieger Sijtzes ; Sieger Sytzes; Syger Sytzes van der Laan
              |  |   Mr. Freerk
              |  |Jelte Freerks
              |     |Mrs. Freerk
            Bouwe Siegers van der Laan
           |  |     Bouwe 
           |  |   Rein Bouwes Zijlstra
           |  |  |  |Mrs. Bouwe
           |  |Sijtske Reins Zijlstra
           |     |   Sipke 
           |     |Minke Sipkes Postma
           |       |Mrs. Sipke
         Sieger Bouwes van der Laan
         |  |        Jelps 
         |  |     Franke Jelps
         |  |   Klaas Frankes Blaauw
         |  |  |  |   Klaas 
         |  |  |  |Jantje Klazes
         |  |  |     |Mrs. Klaas
         |  |Neeltje Klazes Blaauw
         |     |     Jan de Vries
         |     |   Bartele Jans de Vries
         |     |  |  |Mrs. J. de Vries
         |     |Lijsbert Barteles de Vries
         |       |   Mr. Roel
         |       |Klaaske Roels
         |          |Mrs. Roel
       Lubbertus Sieger van der Laan|Bert|Lubberthus|maybe born in Haskerland
      |  |        Jan Berteles de Vries
      |  |     Barteld Jans de Vries
      |  |     |  |   Reinder Vos
      |  |     |  |Lummigen Reinders Vos
      |  |     |     |Mrs. R. Vos
      |  |   Lubbert Barteles de Vries
      |  |  |  |     Johannes Lammerts
      |  |  |  |   Lubbert Jans Pasveer
      |  |  |  |  |  |Fenne Piers
      |  |  |  |Martha Lubberts Pasveer
      |  |  |     |   Sybren Pibes van der Heide
      |  |  |     |Akke Sybrens van der Heide
      |  |  |       |Grietje Tjeerds
      |  |Martha Lubberts de Vries|Martje
      |     |   Diemer Ferdinants Beijseit
      |     |Aaltje Diemers Beijseit
      |       |   Lammert Blaauw
      |       |Antje Lammerts Blaauw
      |          |Mrs. L. Blaauw
    James Henry van der Laan
    |  |                         Derk
    |  |                       Arent
    |  |                      |  |     Jan
    |  |                      |  |   PeterSchael
    |  |                      |  |  |  |Itjen
    |  |                      |  |Ide
    |  |                      |     |AefkeDercks
    |  |                    Arent Arents
    |  |                  Derck Arents
    |  |                 |  |Corneliske 
    |  |               Heijne Dercks
    |  |               |  |     Gerrit 
    |  |               |  |   Heyno Gerrits
    |  |               |  |  |  |Mrs. Gerrit
    |  |               |  |Geertjen Heines
    |  |               |     |Lijsbeth 
    |  |             Jan Heijns|Jan Heines Vredevoogd
    |  |            |  |   Jan
    |  |            |  |Ida Jans
    |  |            |     |Mrs Jan
    |  |          Jakob Jans Vredevoogd
    |  |          |  |     Mr. Jacob
    |  |          |  |   Jacob Jacobs
    |  |          |  |  |  |Mrs. Jacob
    |  |          |  |Jantjen Jacobs
    |  |          |     |   Peter
    |  |          |     |Trijntje Peters
    |  |        Jan Jakobs Vredevoogd
    |  |       |  |     Mr. Hidde
    |  |       |  |   Klaes Hiddes
    |  |       |  |  |  |Mrs. Hidde
    |  |       |  |Egbertje Klassens
    |  |       |     |   Mr. Hindrik
    |  |       |     |Jantjen Hindriks
    |  |       |       |Mrs. Hindrik
    |  |     Hindrik Jans Vredevoogd
    |  |     |  |        Christoffer 
    |  |     |  |     Joest Christoffers Rogge
    |  |     |  |     |  |Mrs. Christoffer
    |  |     |  |   Hindrik Joostens Rogge
    |  |     |  |  |  |        Jan 
    |  |     |  |  |  |     Arent Jans
    |  |     |  |  |  |     |  |Mrs. Jan
    |  |     |  |  |  |   Hindrik Arents
    |  |     |  |  |  |  |  |   Beerent 
    |  |     |  |  |  |  |  |Jeichien Beerents
    |  |     |  |  |  |Jantje Hindriks
    |  |     |  |  |     |   Mr. Harm
    |  |     |  |  |     |Grietjen Harms
    |  |     |  |  |       |Mrs. Harm
    |  |     |  |Janje Hindriks Rogge
    |  |     |     |     Eppe Jans
    |  |     |     |   Jan Eppes
    |  |     |     |  |  |   Hendrik 
    |  |     |     |  |  |Jantje Hindriks
    |  |     |     |  |     |Mrs. Hendrik
    |  |     |     |Jantje Jans Kreemer
    |  |     |       |        Sicke 
    |  |     |       |     Roelof Sickens
    |  |     |       |     |  |Mrs. Sicke
    |  |     |       |   Hendrik Roelofs
    |  |     |       |  |  |Gebbechie Sickens
    |  |     |       |Trijntje Hindriks
    |  |     |          |   Pieter
    |  |     |          |Lutgertje Peters
    |  |     |            |Mrs. Pieter
    |  |   Klaas Hendriks Vredevoogd
    |  |  |  |             Harm 
    |  |  |  |          Claes Harms
    |  |  |  |          |  |Mrs. Harm
    |  |  |  |        Harm Claesen Bolt
    |  |  |  |       |  |     Jan Bolt
    |  |  |  |       |  |   Harm Jansen Bolt
    |  |  |  |       |  |  |  |Mrs. J. Bolt
    |  |  |  |       |  |Rijnje Harms Bolt
    |  |  |  |       |     |Mrs. Heijl Bolt
    |  |  |  |     Harm Jans Bolt
    |  |  |  |     |  |   Aapke 
    |  |  |  |     |  |Grietje Aapkes
    |  |  |  |     |     |Mrs. Aapke
    |  |  |  |   Klaas Harms Bolt
    |  |  |  |  |  |     Jakob 
    |  |  |  |  |  |   Jakob Jakobs
    |  |  |  |  |  |Zwaantje Jacobs Hoving
    |  |  |  |  |     |   Harm Abbringa
    |  |  |  |  |     |Harmke Harms Abbringa
    |  |  |  |  |       |Mrs. H. Abbringa
    |  |  |  |Nieske (Nyska)Klaassens Bolt
    |  |  |     |        Cornelis 
    |  |  |     |     Harm Cornelis
    |  |  |     |     |  |Mrs. Cornelis
    |  |  |     |   Jacob Harms Bouwman
    |  |  |     |  |  |Anje Klasens
    |  |  |     |Anje Jacobs Bouwman
    |  |  |       |   Siemen 
    |  |  |       |Anje Siemens van Dijk
    |  |  |          |Mrs. Siemen
    |  |Nieske 'Nettie' Vredevoogd
    |     |        Harm Hartholdt
    |     |     Olchert Harmens Hartholdt
    |     |     |  |Mrs. Hartholdt
    |     |   Harmen Olcherts Hartholdt
    |     |  |  |   Andries Sjoerds van Roosen
    |     |  |  |Tjisje Andries van Roosen
    |     |  |     |Mrs. A. van Roosen
    |     |Trientje (Tettje) Hartholdt|Tena, Mieske
    |       |        Pebe 
    |       |     Mense Pebe Bandringa
    |       |   Pebe Menses Bandringa
    |       |  |  |Grietje Jans
    |       |Geeske Pebes Bandringa
    |          |     Hans 
    |          |   Tjeert Hansen Heemstra
    |          |  |  |Mrs. Hans
    |          |Tettje Tjeerts Heemstra
    |            |Anke Jans
  Douglas James VanderLaan
    |        W. B. Madeley
    |     Walter G. Madeley
    |   Douglas James Madeley
    |  |  |     Mungo Campbell
    |  |  |   Martin Campbell
    |  |  |  |  |Esther Christy
    |  |  |Ruth Campbell
    |  |     |   William Beadle
    |  |     |Mary Ann Beadle
    |Marion Ruth Madeley
      |     Capt. Beckers
      |   Capt. William Henry (Harry) Beckers
      |  |  |Mrs. Beckers
      |Ada Dorothea Beckers
         |Lydia Kendrick

Map | List of Individuals | List of Surnames

Created by GEDBrowser