Lammert Hendriks Blaauw


< Antje Lammerts Blaauw
birt: ABT 1780
plac: Benedenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands
deat: 13 Oct 1862
plac: Bovenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands

 
 Hendrik Blaauw 
 birt: ABT 1719
plac: Netherlands
 Lammert Hendriks Blaauw 
birt: 1745
plac: Netherlands


Janke Oedses|Akke Oetzes
marr:
birt: 1748
plac: Benedenknijpe, Schoterland, Friesland, Netherlands
 
 Jeltje Klaases 
birt: ABT 1719
plac: Netherlands

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexAntje Lammerts Blaauw


< Janke Diemers Bijzeit|Bijseit, Beijseit
birt: 1807
plac: Friesland, Netherlands
deat: 11 Apr 1895
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
marr: 11 Mar 1832
plac: Haskerland, Friesland, Netherlands


Saakjen Beijseit
birt: 1811
plac: Friesland, Netherlands


Lammert Beijseit
birt: 1814
plac: Friesland, Netherlands


Fedde Beijseit
birt: 1805


< Aaltje Diemers Beijseit|Beijseit, Bijseit, Bijzeit , Bijzet, Bijzit
birt: 15 Apr 1826
plac: Bovenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands
marr: 21 May 1848

 
 Hendrik Blaauw 
 birt: ABT 1719
plac: Netherlands
 Lammert Hendriks Blaauw 
 birt: 1745
plac: Netherlands
marr:
 
  Jeltje Klaases 
 birt: ABT 1719
plac: Netherlands
 Antje Lammerts Blaauw 
birt: ABT 1780
plac: Benedenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands
deat: 13 Oct 1862
plac: Bovenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands


Diemer Ferdinants Beijseit|Beijseit, Bijseit, Bijzeit , Bijzet, Bijzit
marr:
birt: 19 Mar 1777
plac: Beetgum, Netherlands
deat: 21 Aug 1854
plac: Bovenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands
 
  Oeds Jans 
  birt: Netherlands
 Janke Oedses|Akke Oetzes 
birt: 1748
plac: Benedenknijpe, Schoterland, Friesland, Netherlands
marr:
 
 Ybeltje Japsers 
birt: Netherlands

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexDiemer Ferdinants Beijseit|Beijseit, Bijseit, Bijzeit , Bijzet, Bijzit


< Janke Diemers Bijzeit|Bijseit, Beijseit
birt: 1807
plac: Friesland, Netherlands
deat: 11 Apr 1895
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
marr: 11 Mar 1832
plac: Haskerland, Friesland, Netherlands


Saakjen Beijseit
birt: 1811
plac: Friesland, Netherlands


Lammert Beijseit
birt: 1814
plac: Friesland, Netherlands


Fedde Beijseit
birt: 1805


< Aaltje Diemers Beijseit|Beijseit, Bijseit, Bijzeit , Bijzet, Bijzit
birt: 15 Apr 1826
plac: Bovenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands
marr: 21 May 1848

 
 Ferdinandus Wysheit 
 birt: ABT 1690
plac: Netherlands
marr: 22 Apr 1715
plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands
 Hendrik Ferdinandus Beyseyt 
 birt: ABT 1728
marr: 28 Jan 1753
plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands
 
  Johanna Jacobs Orels 
 birt: ABT 1692
marr: 22 Apr 1715
plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands
 Ferdinand Hendriks Bijzit 
 birt: 1753
plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands
deat: 8 Dec 1809
plac: Noorderdrachten, Drachten, Smallingerland (Friesland), Netherlands
marr: 28 Jul 1776
plac: Beetgum, Menaldum, Menaldumadeel (Friesland), Netherlands
 
  Johanna Pieters 
 birt: ABT 1730
marr: 28 Jan 1753
plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands
 Diemer Ferdinants Beijseit|Beijseit, Bijseit, Bijzeit , Bijzet, Bijzit 
birt: 19 Mar 1777
plac: Beetgum, Netherlands
deat: 21 Aug 1854
plac: Bovenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands


Antje Lammerts Blaauw
marr:
birt: ABT 1780
plac: Benedenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands
deat: 13 Oct 1862
plac: Bovenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands
 
 Saakje Diemers 
birt: ABT 1750
plac: Vrouwenparochie, Het Bildt (Friesland), Netherlands
marr: 28 Jul 1776
plac: Beetgum, Menaldum, Menaldumadeel (Friesland), Netherlands

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexLIVING


< Jacob Jacobs
birt:

 
 LIVING 


LIVING
marr:

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMrs. Hidde


< Klaes Hiddes
birt: ABT 1721
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
marr: 4 Jul 1751
plac: Bedum, Groningen, Netherlands

 
 Mrs. Hidde 
birt: ABT 1695


Mr. Hidde
marr: ABT 1720
birt: ABT 1695

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index