Ferdinand Hendriks Bijzit


Johannes Ferdinands Bijzit
birt: 1780
deat: 1846


Hendrik Ferdinants Bijzit
birt: 1783
deat: 1817


Kornelis Ferdinandus Bijzit
birt: 1787
deat: 1814


Marijke Ferdinants Bijzit
birt: 1790


< Diemer Ferdinants Beijseit|Beijseit, Bijseit, Bijzeit , Bijzet, Bijzit
birt: 19 Mar 1777
plac: Beetgum, Netherlands
deat: 21 Aug 1854
plac: Bovenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands
marr:

 
 Ferdinandus Wysheit 
 birt: ABT 1690
plac: Netherlands
marr: 22 Apr 1715
plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands
 Hendrik Ferdinandus Beyseyt 
 birt: ABT 1728
marr: 28 Jan 1753
plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands
 
  Johanna Jacobs Orels 
 birt: ABT 1692
marr: 22 Apr 1715
plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands
 Ferdinand Hendriks Bijzit 
birt: 1753
plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands
deat: 8 Dec 1809
plac: Noorderdrachten, Drachten, Smallingerland (Friesland), Netherlands


Saakje Diemers
marr: 28 Jul 1776
plac: Beetgum, Menaldum, Menaldumadeel (Friesland), Netherlands
birt: ABT 1750
plac: Vrouwenparochie, Het Bildt (Friesland), Netherlands
 
 Johanna Pieters 
birt: ABT 1730
marr: 28 Jan 1753
plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexBouwine Tjakea Bartelds


LIVING
birt:


LIVING
birt:

 
 Kornelius Bartelds 
 
 Bouwine Tjakea Bartelds 
birt: 25 Dec 1876
plac: Winschoten, Netherlands
deat: 5 Sep 1929
plac: Aengwirden, Friesland, Netherlands


Bjintse van der Laan
marr: 16 May 1901
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
birt: 18 Nov 1876
plac: Heerenveen, Aengwirden, Friesland, Netherlands
deat: 3 Dec 1958
plac: Heerenveen, Aengwirden, Friesland, Netherlands
 
 Frouwke Okerdoorn 

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexLIVING

 
 Eilert Eilerts
 birt: ABT 1600
marr: 19 Sep 1623
plac: Dokkum, Heerenveen, Friesland, Netherlands
 Syds Eilerts 
 birt: ABT 1630
plac: Joure, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Mar 1651
plac: Dokkum, Haskerland, Friesland, Netherlands
 
  Maycke Hensedr
 birt: ABT 1600
plac: Dokkum, Netherlands
marr: 19 Sep 1623
plac: Dokkum, Heerenveen, Friesland, Netherlands
 Hans Eilerts 
 birt: ABT 1652
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1674
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
 
   Thomas Mercks
   marr:
  Mencke Mercks 
 birt: ABT 1630
marr: 16 Mar 1651
plac: Dokkum, Haskerland, Friesland, Netherlands
 
  Sibrich Gauckes
 marr:
 Ellert Hanses 
 birt: 1677
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
deat: 1755
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1701
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1717
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
 
  Hanke Sietzes 
 birt: ABT 1654
plac: Netherlands
marr: ABT 1674
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
 Sytze (Ellerts) Elderts|Sytse Elders, Sytze Elders, Sijtze Elderts 
 birt: 1731
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
deat: 1792
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1754
plac: Friesland, Netherlands
 
  Trijn Egberts 
 deat: 1756
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1717
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
 Sijger Sijtzas van der Laan|Zieger Sijtzes ; Sieger Sytzes; Syger Sytzes van der Laan 
 birt: 18 Oct 1769
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 23 Nov 1826
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1794
 
   Mr. Freerk 
   marr:
  Jeltje Freerks 
 birt: 1731/1734
deat: 1800/1807
marr: 16 Feb 1754
plac: Friesland, Netherlands
 
  Mrs. Freerk 
 marr:
 Bouwe Siegers van der Laan 
 birt: 29 Mar 1810
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 18 Dec 1855
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 20 Mar 1833
 
   LIVING 
   marr:
   Rein Bouwes Zijlstra 
   birt:
deat: 21 Jan 1814
plac: Drachten, Smallingerland, Friesland, Netherlands
marr:
 
    LIVING 
   marr:
  Sijtske Reins Zijlstra 
 birt: 22 Mar 1772
plac: Boornbergum, Smallingerland, Friesland, Netherlands
deat: 3 Oct 1829
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1794
 
   LIVING 
   marr:
  Minke Sipkes Postma 
 birt:
deat: 21 Feb 1817
plac: Drachten, Smallingerland, Friesland, Netherlands
marr:
 
  LIVING 
 marr:
 Franke Bouwes van der Laan 
 birt: 21 Apr 1850
plac: Heerenveen, Aengwirden, Friesland, Netherlands
deat: 12 Mar 1935
plac: Heerenveen, Aengwirden, Friesland, Netherlands
marr: 19 Nov 1874
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
 
   Mr. Jelps 
   birt: ABT 1720
marr:
   Franke Jelps 
   birt: ABT 1740
marr:
 
    Mrs. Jelps 
   birt: ABT 1720
marr:
   Klaas Frankes Blaauw 
   birt: ABT 1770
deat: 11 Nov 1853
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1811
 
     Mr. Klaas 
     birt: ABT 1720
marr:
    Jantje Klazes 
   birt: ABT 1740
marr:
 
    Mrs. Klaas 
   birt: ABT 1720
marr:
  Neeltje Klazes Blaauw 
 birt: 17 Mar 1812
plac: Tiel, Gelderland, Netherlands
deat: 28 Jan 1892
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 20 Mar 1833
 
   Jan Geerts 
   birt: ABT 1720
plac: Netherlands
marr:
   Bartele Jans de Vries 
   birt: ABT 1740
plac: Netherlands
deat: 19 Aug 1826
plac: Heerenveen, Netherlands
marr:
 
    Lijsbert  
   birt: ABT 1720
plac: Netherlands
marr:
  Lijsbert (Elisabet) Barteles de Vries 
 birt: 1771
plac: Tiel, Gelderland, Netherlands
deat: 31 Jan 1850
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1811
 
   Mr. Roel 
   marr:
  Klaaske Roels 
 birt: ABT 1740
plac: Netherlands
marr:
 
  Mrs. Roel 
 marr:
 Bjintse van der Laan 
 birt: 18 Nov 1876
plac: Heerenveen, Aengwirden, Friesland, Netherlands
deat: 3 Dec 1958
plac: Heerenveen, Aengwirden, Friesland, Netherlands
marr: 16 May 1901
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
 
   Pieter Bjintzes Boschker 
   birt: Netherlands
marr:
   Bjintze Pieters Boschker 
   birt: 6 May 1824
plac: Knijpe, Schoterland, Netherlands
marr: 14 May 1848
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
 
    Joukjen Siebes Siebenga 
   marr:
  Rijnskjen Boschker 
 birt: 22 Apr 1855
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
deat: 13 Apr 1936
plac: Heerenveen, Aengwirden, Friesland, Netherlands
marr: 19 Nov 1874
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
 
   Anske Douwes Siebenga 
   marr:
  Klaaske Anskes Siebenga 
 birt: ABT 1826
marr: 14 May 1848
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
 
  Wypkjen Jakobs de Jong 
 marr:
 LIVING 
birt:
 
  Kornelius Bartelds 
  
 Bouwine Tjakea Bartelds 
birt: 25 Dec 1876
plac: Winschoten, Netherlands
deat: 5 Sep 1929
plac: Aengwirden, Friesland, Netherlands
marr: 16 May 1901
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
 
 Frouwke Okerdoorn 

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexLIVING

 
 Eilert Eilerts
 birt: ABT 1600
marr: 19 Sep 1623
plac: Dokkum, Heerenveen, Friesland, Netherlands
 Syds Eilerts 
 birt: ABT 1630
plac: Joure, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Mar 1651
plac: Dokkum, Haskerland, Friesland, Netherlands
 
  Maycke Hensedr
 birt: ABT 1600
plac: Dokkum, Netherlands
marr: 19 Sep 1623
plac: Dokkum, Heerenveen, Friesland, Netherlands
 Hans Eilerts 
 birt: ABT 1652
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1674
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
 
   Thomas Mercks
   marr:
  Mencke Mercks 
 birt: ABT 1630
marr: 16 Mar 1651
plac: Dokkum, Haskerland, Friesland, Netherlands
 
  Sibrich Gauckes
 marr:
 Ellert Hanses 
 birt: 1677
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
deat: 1755
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1701
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1717
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
 
  Hanke Sietzes 
 birt: ABT 1654
plac: Netherlands
marr: ABT 1674
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
 Sytze (Ellerts) Elderts|Sytse Elders, Sytze Elders, Sijtze Elderts 
 birt: 1731
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
deat: 1792
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1754
plac: Friesland, Netherlands
 
  Trijn Egberts 
 deat: 1756
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1717
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
 Sijger Sijtzas van der Laan|Zieger Sijtzes ; Sieger Sytzes; Syger Sytzes van der Laan 
 birt: 18 Oct 1769
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 23 Nov 1826
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1794
 
   Mr. Freerk 
   marr:
  Jeltje Freerks 
 birt: 1731/1734
deat: 1800/1807
marr: 16 Feb 1754
plac: Friesland, Netherlands
 
  Mrs. Freerk 
 marr:
 Bouwe Siegers van der Laan 
 birt: 29 Mar 1810
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 18 Dec 1855
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 20 Mar 1833
 
   LIVING 
   marr:
   Rein Bouwes Zijlstra 
   birt:
deat: 21 Jan 1814
plac: Drachten, Smallingerland, Friesland, Netherlands
marr:
 
    LIVING 
   marr:
  Sijtske Reins Zijlstra 
 birt: 22 Mar 1772
plac: Boornbergum, Smallingerland, Friesland, Netherlands
deat: 3 Oct 1829
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1794
 
   LIVING 
   marr:
  Minke Sipkes Postma 
 birt:
deat: 21 Feb 1817
plac: Drachten, Smallingerland, Friesland, Netherlands
marr:
 
  LIVING 
 marr:
 Franke Bouwes van der Laan 
 birt: 21 Apr 1850
plac: Heerenveen, Aengwirden, Friesland, Netherlands
deat: 12 Mar 1935
plac: Heerenveen, Aengwirden, Friesland, Netherlands
marr: 19 Nov 1874
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
 
   Mr. Jelps 
   birt: ABT 1720
marr:
   Franke Jelps 
   birt: ABT 1740
marr:
 
    Mrs. Jelps 
   birt: ABT 1720
marr:
   Klaas Frankes Blaauw 
   birt: ABT 1770
deat: 11 Nov 1853
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1811
 
     Mr. Klaas 
     birt: ABT 1720
marr:
    Jantje Klazes 
   birt: ABT 1740
marr:
 
    Mrs. Klaas 
   birt: ABT 1720
marr:
  Neeltje Klazes Blaauw 
 birt: 17 Mar 1812
plac: Tiel, Gelderland, Netherlands
deat: 28 Jan 1892
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 20 Mar 1833
 
   Jan Geerts 
   birt: ABT 1720
plac: Netherlands
marr:
   Bartele Jans de Vries 
   birt: ABT 1740
plac: Netherlands
deat: 19 Aug 1826
plac: Heerenveen, Netherlands
marr:
 
    Lijsbert  
   birt: ABT 1720
plac: Netherlands
marr:
  Lijsbert (Elisabet) Barteles de Vries 
 birt: 1771
plac: Tiel, Gelderland, Netherlands
deat: 31 Jan 1850
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1811
 
   Mr. Roel 
   marr:
  Klaaske Roels 
 birt: ABT 1740
plac: Netherlands
marr:
 
  Mrs. Roel 
 marr:
 Bjintse van der Laan 
 birt: 18 Nov 1876
plac: Heerenveen, Aengwirden, Friesland, Netherlands
deat: 3 Dec 1958
plac: Heerenveen, Aengwirden, Friesland, Netherlands
marr: 16 May 1901
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
 
   Pieter Bjintzes Boschker 
   birt: Netherlands
marr:
   Bjintze Pieters Boschker 
   birt: 6 May 1824
plac: Knijpe, Schoterland, Netherlands
marr: 14 May 1848
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
 
    Joukjen Siebes Siebenga 
   marr:
  Rijnskjen Boschker 
 birt: 22 Apr 1855
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
deat: 13 Apr 1936
plac: Heerenveen, Aengwirden, Friesland, Netherlands
marr: 19 Nov 1874
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
 
   Anske Douwes Siebenga 
   marr:
  Klaaske Anskes Siebenga 
 birt: ABT 1826
marr: 14 May 1848
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
 
  Wypkjen Jakobs de Jong 
 marr:
 LIVING 
birt:
 
  Kornelius Bartelds 
  
 Bouwine Tjakea Bartelds 
birt: 25 Dec 1876
plac: Winschoten, Netherlands
deat: 5 Sep 1929
plac: Aengwirden, Friesland, Netherlands
marr: 16 May 1901
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
 
 Frouwke Okerdoorn 

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexKornelius Bartelds


< Bouwine Tjakea Bartelds
birt: 25 Dec 1876
plac: Winschoten, Netherlands
deat: 5 Sep 1929
plac: Aengwirden, Friesland, Netherlands
marr: 16 May 1901
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands

 
 Kornelius Bartelds 


Frouwke Okerdoorn
marr:

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index