Bouwe van der Laan


< LIVING
birt:


< Martha van der Laan|Mrs. Klaas Prakken
birt: 13 May 1903
plac: Benedenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands
deat: 13 Oct 1961
plac: Zwolle


< Sieger van der Laan
birt: 15 Jan 1907
plac: Heerenveen, Aengwirden, Friesland, Netherlands
deat: 14 Apr 1945
plac: Tijnje, Opsterland, Friesland, Netherlands

 
 Eilert Eilerts 
 birt: ABT 1600
marr: 19 Sep 1623
plac: Dokkum, Heerenveen, Friesland, Netherlands
 Syds Eilerts 
 birt: ABT 1630
plac: Joure, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Mar 1651
plac: Dokkum, Haskerland, Friesland, Netherlands
 
  Maycke Hensedr 
 birt: ABT 1600
plac: Dokkum, Netherlands
marr: 19 Sep 1623
plac: Dokkum, Heerenveen, Friesland, Netherlands
 Hans Eilerts 
 birt: ABT 1652
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1674
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
 
   Thomas Mercks 
   
  Mencke Mercks 
 birt: ABT 1630
marr: 16 Mar 1651
plac: Dokkum, Haskerland, Friesland, Netherlands
 
  Sibrich Gauckes 
 
 Ellert Hanses 
 birt: 1677
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
deat: 1755
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1701
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1717
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
 
  Hanke Sietzes 
 birt: ABT 1654
plac: Netherlands
marr: ABT 1674
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
 Sytze (Ellerts) Elderts|Sytse Elders, Sytze Elders, Sijtze Elderts 
 birt: 1731
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
deat: 1792
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1754
plac: Friesland, Netherlands
 
  Trijn Egberts 
 deat: 1756
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1717
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
 Sijger Sijtzas van der Laan|Zieger Sijtzes ; Sieger Sytzes; Syger Sytzes van der Laan 
 birt: 18 Oct 1769
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 23 Nov 1826
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1794
 
   Mr. Freerk 
   
  Jeltje Freerks 
 birt: 1731/1734
deat: 1800/1807
marr: 16 Feb 1754
plac: Friesland, Netherlands
 
  Mrs. Freerk 
 
 Bouwe Siegers van der Laan 
 birt: 29 Mar 1810
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 18 Dec 1855
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 20 Mar 1833
 
   LIVING 
   
   Rein Bouwes Zijlstra 
   deat: 21 Jan 1814
plac: Drachten, Smallingerland, Friesland, Netherlands
 
    LIVING 
   
  Sijtske Reins Zijlstra 
 birt: 22 Mar 1772
plac: Boornbergum, Smallingerland, Friesland, Netherlands
deat: 3 Oct 1829
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1794
 
   LIVING 
   
  Minke Sipkes Postma 
 deat: 21 Feb 1817
plac: Drachten, Smallingerland, Friesland, Netherlands
 
  LIVING 
 
 Sieger Bouwes van der Laan 
 birt: 29 Aug 1847
plac: Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 7 May 1929
plac: Michigan, USA
marr: 16 Nov 1873
plac: Schoterland, Netherlands
 
   Mr. Jelps 
   birt: ABT 1720
   Franke Jelps 
   birt: ABT 1740
 
    Mrs. Jelps 
   birt: ABT 1720
   Klaas Frankes Blaauw 
   birt: ABT 1770
deat: 11 Nov 1853
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1811
 
     Mr. Klaas 
     birt: ABT 1720
    Jantje Klazes 
   birt: ABT 1740
 
    Mrs. Klaas 
   birt: ABT 1720
  Neeltje Klazes Blaauw 
 birt: 17 Mar 1812
plac: Tiel, Gelderland, Netherlands
deat: 28 Jan 1892
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 20 Mar 1833
 
   Jan Geerts 
   birt: ABT 1720
plac: Netherlands
   Bartele Jans de Vries 
   birt: ABT 1740
plac: Netherlands
deat: 19 Aug 1826
plac: Heerenveen, Netherlands
 
    Lijsbert  
   birt: ABT 1720
plac: Netherlands
  Lijsbert (Elisabet) Barteles de Vries 
 birt: 1771
plac: Tiel, Gelderland, Netherlands
deat: 31 Jan 1850
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1811
 
   Mr. Roel 
   
  Klaaske Roels 
 birt: ABT 1740
plac: Netherlands
 
  Mrs. Roel 
 
 Bouwe van der Laan 
birt: 23 Oct 1874
plac: Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 28 Feb 1947
plac: Heerenveen, Aengwirden, Friesland, Netherlands


Eiske Berga
marr: 21 May 1898
plac: Aengwirden, Friesland, Netherlands
birt: 11 Oct 1876
plac: Hemrik, Opsterland, Friesland, Netherlands
deat: 3 Oct 1949
plac: Heerenveen, Aengwirden, Friesland, Netherlands
 
  Jan Geerts 
  birt: ABT 1720
plac: Netherlands
  Bartele Jans de Vries 
  birt: ABT 1740
plac: Netherlands
deat: 19 Aug 1826
plac: Heerenveen, Netherlands
 
   Lijsbert  
  birt: ABT 1720
plac: Netherlands
  Jan Berteles de Vries 
  birt: 1766
plac: Netherlands
 
    Mr. Roel 
    
   Klaaske Roels 
  birt: ABT 1740
plac: Netherlands
 
   Mrs. Roel 
  
  Barteld Jans de Vries 
  birt: 1789 or 1790
deat: 28 Jun 1847
marr: 1 Sep 1814
 
    Reinder Vos 
    
   Lummigen Reinders Vos 
  birt: ABT 1760
plac: Netherlands
 
   Mrs. R. Vos 
  
  Lubbert Barteles de Vries 
  birt: 28 Sep 1822
plac: Fok, Netherlands
deat: 22 Jan 1881
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 21 May 1848
 
    Johannes Lammerts 
    
    Lubbert Jans Pasveer 
    birt: 1 Apr 1754
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 14 May 1788
 
     Fenne Piers 
    
   Martha Lubberts Pasveer 
  birt: 22 Dec 1796
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 8 Aug 1835
marr: 1 Sep 1814
 
    Sybren Pibes van der Heide 
    
   Akke Sybrens van der Heide 
  birt: 27 Nov 1759
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 13 Jul 1840
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 14 May 1788
 
   Grietje Tjeerds 
  
 Martha Lubberts de Vries|Martje 
birt: 11 Mar 1849
plac: Aengwirden, Friesland, Netherlands
deat: 1 Oct 1928
plac: Michigan, USA
marr: 16 Nov 1873
plac: Schoterland, Netherlands
 
  Ferdinandus Wysheit 
  birt: ABT 1690
plac: Netherlands
marr: 22 Apr 1715
plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands
  Hendrik Ferdinandus Beyseyt 
  birt: ABT 1728
marr: 28 Jan 1753
plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands
 
   Johanna Jacobs Orels 
  birt: ABT 1692
marr: 22 Apr 1715
plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands
  Ferdinand Hendriks Bijzit 
  birt: 1753
plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands
deat: 8 Dec 1809
plac: Noorderdrachten, Drachten, Smallingerland (Friesland), Netherlands
marr: 28 Jul 1776
plac: Beetgum, Menaldum, Menaldumadeel (Friesland), Netherlands
 
   Johanna Pieters 
  birt: ABT 1730
marr: 28 Jan 1753
plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands
  Diemer Ferdinants Beijseit|Beijseit, Bijseit, Bijzeit , Bijzet, Bijzit 
  birt: 19 Mar 1777
plac: Beetgum, Netherlands
deat: 21 Aug 1854
plac: Bovenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands
 
   Saakje Diemers 
  birt: ABT 1750
plac: Vrouwenparochie, Het Bildt (Friesland), Netherlands
marr: 28 Jul 1776
plac: Beetgum, Menaldum, Menaldumadeel (Friesland), Netherlands
 Aaltje Diemers Beijseit|Beijseit, Bijseit, Bijzeit , Bijzet, Bijzit 
birt: 15 Apr 1826
plac: Bovenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands
marr: 21 May 1848
 
  Hendrik Blaauw 
  birt: ABT 1719
plac: Netherlands
  Lammert Hendriks Blaauw 
  birt: 1745
plac: Netherlands
 
   Jeltje Klaases 
  birt: ABT 1719
plac: Netherlands
 Antje Lammerts Blaauw 
birt: ABT 1780
plac: Benedenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands
deat: 13 Oct 1862
plac: Bovenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands
 
  Oeds Jans 
  birt: Netherlands
 Janke Oedses|Akke Oetzes 
birt: 1748
plac: Benedenknijpe, Schoterland, Friesland, Netherlands
 
 Ybeltje Japsers 
birt: Netherlands

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexAntje Nijenhuis

 
 Tjeerd Sammes Nijenhuis 
 birt: ABT 1776
 Samme Tjeerds Nijenhuis 
 birt: 1807
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
marr: 18 Dec 1831
plac: Netherlands
 
  Gatske Hendriks Nijenhuis 
 birt: ABT 1777
 Tjeerd Sammes Nijenhuis 
 birt: 3 Sep 1836
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
deat: 17 Sep 1875
plac: Oranjewoud, Heerenveen, Friesland, Netherlands
marr: 15 May 1863
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
 
   Jan Wiebes van der Brug 
   birt: ABT 1778
  Antje Jans van der Brug 
 birt: 1804
plac: Nieuwehorne, Schoterland, Friesland, Netherlands
marr: 18 Dec 1831
plac: Netherlands
 
  Gatske Idskes Beeltj 
 birt: ABT 1779
 Antje Nijenhuis 
birt: 17 Oct 1868
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
 
  Eilert Eilerts 
  birt: ABT 1600
marr: 19 Sep 1623
plac: Dokkum, Heerenveen, Friesland, Netherlands
  Syds Eilerts 
  birt: ABT 1630
plac: Joure, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Mar 1651
plac: Dokkum, Haskerland, Friesland, Netherlands
 
   Maycke Hensedr 
  birt: ABT 1600
plac: Dokkum, Netherlands
marr: 19 Sep 1623
plac: Dokkum, Heerenveen, Friesland, Netherlands
  Hans Eilerts 
  birt: ABT 1652
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1674
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
 
    Thomas Mercks 
    
   Mencke Mercks 
  birt: ABT 1630
marr: 16 Mar 1651
plac: Dokkum, Haskerland, Friesland, Netherlands
 
   Sibrich Gauckes 
  
  Ellert Hanses 
  birt: 1677
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
deat: 1755
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1701
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1717
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
 
   Hanke Sietzes 
  birt: ABT 1654
plac: Netherlands
marr: ABT 1674
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
  Sytze (Ellerts) Elderts|Sytse Elders, Sytze Elders, Sijtze Elderts 
  birt: 1731
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
deat: 1792
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1754
plac: Friesland, Netherlands
 
   Trijn Egberts 
  deat: 1756
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1717
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
  Sijger Sijtzas van der Laan|Zieger Sijtzes ; Sieger Sytzes; Syger Sytzes van der Laan 
  birt: 18 Oct 1769
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 23 Nov 1826
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1794
 
    Mr. Freerk 
    
   Jeltje Freerks 
  birt: 1731/1734
deat: 1800/1807
marr: 16 Feb 1754
plac: Friesland, Netherlands
 
   Mrs. Freerk 
  
  Bouwe Siegers van der Laan 
  birt: 29 Mar 1810
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 18 Dec 1855
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 20 Mar 1833
 
    LIVING 
    
    Rein Bouwes Zijlstra 
    deat: 21 Jan 1814
plac: Drachten, Smallingerland, Friesland, Netherlands
 
     LIVING 
    
   Sijtske Reins Zijlstra 
  birt: 22 Mar 1772
plac: Boornbergum, Smallingerland, Friesland, Netherlands
deat: 3 Oct 1829
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1794
 
    LIVING 
    
   Minke Sipkes Postma 
  deat: 21 Feb 1817
plac: Drachten, Smallingerland, Friesland, Netherlands
 
   LIVING 
  
 Elizabeth Bouwes van der Laan 
birt: 8 Jun 1840
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 21 Jan 1883
plac: Haskerdijken, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 15 May 1863
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
 
  Mr. Jelps 
  birt: ABT 1720
  Franke Jelps 
  birt: ABT 1740
 
   Mrs. Jelps 
  birt: ABT 1720
  Klaas Frankes Blaauw 
  birt: ABT 1770
deat: 11 Nov 1853
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1811
 
    Mr. Klaas 
    birt: ABT 1720
   Jantje Klazes 
  birt: ABT 1740
 
   Mrs. Klaas 
  birt: ABT 1720
 Neeltje Klazes Blaauw 
birt: 17 Mar 1812
plac: Tiel, Gelderland, Netherlands
deat: 28 Jan 1892
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 20 Mar 1833
 
  Jan Geerts 
  birt: ABT 1720
plac: Netherlands
  Bartele Jans de Vries 
  birt: ABT 1740
plac: Netherlands
deat: 19 Aug 1826
plac: Heerenveen, Netherlands
 
   Lijsbert  
  birt: ABT 1720
plac: Netherlands
 Lijsbert (Elisabet) Barteles de Vries 
birt: 1771
plac: Tiel, Gelderland, Netherlands
deat: 31 Jan 1850
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1811
 
  Mr. Roel 
  
 Klaaske Roels 
birt: ABT 1740
plac: Netherlands
 
 Mrs. Roel 

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexBouwe Nijenhuis

 
 Tjeerd Sammes Nijenhuis 
 birt: ABT 1776
 Samme Tjeerds Nijenhuis 
 birt: 1807
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
marr: 18 Dec 1831
plac: Netherlands
 
  Gatske Hendriks Nijenhuis 
 birt: ABT 1777
 Tjeerd Sammes Nijenhuis 
 birt: 3 Sep 1836
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
deat: 17 Sep 1875
plac: Oranjewoud, Heerenveen, Friesland, Netherlands
marr: 15 May 1863
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
 
   Jan Wiebes van der Brug 
   birt: ABT 1778
  Antje Jans van der Brug 
 birt: 1804
plac: Nieuwehorne, Schoterland, Friesland, Netherlands
marr: 18 Dec 1831
plac: Netherlands
 
  Gatske Idskes Beeltj 
 birt: ABT 1779
 Bouwe Nijenhuis 
birt: 27 Jan 1871
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
 
  Eilert Eilerts 
  birt: ABT 1600
marr: 19 Sep 1623
plac: Dokkum, Heerenveen, Friesland, Netherlands
  Syds Eilerts 
  birt: ABT 1630
plac: Joure, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Mar 1651
plac: Dokkum, Haskerland, Friesland, Netherlands
 
   Maycke Hensedr 
  birt: ABT 1600
plac: Dokkum, Netherlands
marr: 19 Sep 1623
plac: Dokkum, Heerenveen, Friesland, Netherlands
  Hans Eilerts 
  birt: ABT 1652
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1674
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
 
    Thomas Mercks 
    
   Mencke Mercks 
  birt: ABT 1630
marr: 16 Mar 1651
plac: Dokkum, Haskerland, Friesland, Netherlands
 
   Sibrich Gauckes 
  
  Ellert Hanses 
  birt: 1677
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
deat: 1755
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1701
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1717
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
 
   Hanke Sietzes 
  birt: ABT 1654
plac: Netherlands
marr: ABT 1674
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
  Sytze (Ellerts) Elderts|Sytse Elders, Sytze Elders, Sijtze Elderts 
  birt: 1731
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
deat: 1792
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1754
plac: Friesland, Netherlands
 
   Trijn Egberts 
  deat: 1756
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1717
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
  Sijger Sijtzas van der Laan|Zieger Sijtzes ; Sieger Sytzes; Syger Sytzes van der Laan 
  birt: 18 Oct 1769
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 23 Nov 1826
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1794
 
    Mr. Freerk 
    
   Jeltje Freerks 
  birt: 1731/1734
deat: 1800/1807
marr: 16 Feb 1754
plac: Friesland, Netherlands
 
   Mrs. Freerk 
  
  Bouwe Siegers van der Laan 
  birt: 29 Mar 1810
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 18 Dec 1855
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 20 Mar 1833
 
    LIVING 
    
    Rein Bouwes Zijlstra 
    deat: 21 Jan 1814
plac: Drachten, Smallingerland, Friesland, Netherlands
 
     LIVING 
    
   Sijtske Reins Zijlstra 
  birt: 22 Mar 1772
plac: Boornbergum, Smallingerland, Friesland, Netherlands
deat: 3 Oct 1829
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1794
 
    LIVING 
    
   Minke Sipkes Postma 
  deat: 21 Feb 1817
plac: Drachten, Smallingerland, Friesland, Netherlands
 
   LIVING 
  
 Elizabeth Bouwes van der Laan 
birt: 8 Jun 1840
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 21 Jan 1883
plac: Haskerdijken, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 15 May 1863
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
 
  Mr. Jelps 
  birt: ABT 1720
  Franke Jelps 
  birt: ABT 1740
 
   Mrs. Jelps 
  birt: ABT 1720
  Klaas Frankes Blaauw 
  birt: ABT 1770
deat: 11 Nov 1853
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1811
 
    Mr. Klaas 
    birt: ABT 1720
   Jantje Klazes 
  birt: ABT 1740
 
   Mrs. Klaas 
  birt: ABT 1720
 Neeltje Klazes Blaauw 
birt: 17 Mar 1812
plac: Tiel, Gelderland, Netherlands
deat: 28 Jan 1892
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 20 Mar 1833
 
  Jan Geerts 
  birt: ABT 1720
plac: Netherlands
  Bartele Jans de Vries 
  birt: ABT 1740
plac: Netherlands
deat: 19 Aug 1826
plac: Heerenveen, Netherlands
 
   Lijsbert  
  birt: ABT 1720
plac: Netherlands
 Lijsbert (Elisabet) Barteles de Vries 
birt: 1771
plac: Tiel, Gelderland, Netherlands
deat: 31 Jan 1850
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1811
 
  Mr. Roel 
  
 Klaaske Roels 
birt: ABT 1740
plac: Netherlands
 
 Mrs. Roel 

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexSieger Bouwes van der Laan


< Bouwe van der Laan
birt: 23 Oct 1874
plac: Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 28 Feb 1947
plac: Heerenveen, Aengwirden, Friesland, Netherlands
marr: 21 May 1898
plac: Aengwirden, Friesland, Netherlands


< Lubbertus Sieger van der Laan|Bert|Lubberthus
birt: 15 Jul 1876
plac: Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 19 Sep 1953
plac: Hudsonville, Ottawa County, Michigan, USA|Emphysema
marr: 18 May 1904
plac: Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA


Klaas van der Laan
birt: 18 Jul 1878
plac: Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 1953
plac: Bison, Perkins County, South Dakota, USA


< Bartele van der Laan|Bart
birt: 27 Sep 1880
plac: Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 16 Aug 1957
plac: Kent County, Michigan, USA
marr: ABT 1908
plac: Germany


< Franke S. van der Laan
birt: 7 Mar 1883
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 9 Jan 1948
plac: Kent County, Michigan, USA
marr: 22 May 1909
plac: Aengwirden, Friesland, Netherlands


< Djiemer (James) Sieger van der Laan|Jim|James VanderLaan (on marriage certificate)
birt: 25 Dec 1884
plac: Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 1 Jun 1958
plac: Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA|coronary occlusion
marr: 7 Oct 1908
plac: Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA
marr: 1945


Nelis van der Laan
birt: 24 Apr 1887
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 16 Aug 1888
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands


Neelte van der Laan
birt: 25 Mar 1889
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 6 Apr 1893
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands


< Ferdinand S. van der Laan|Fred
birt: 29 Jan 1892
plac: Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 29 Oct 1919
plac: Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA|burst appendix
marr: 20 Jun 1917
plac: Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA

 
 Eilert Eilerts 
 birt: ABT 1600
marr: 19 Sep 1623
plac: Dokkum, Heerenveen, Friesland, Netherlands
 Syds Eilerts 
 birt: ABT 1630
plac: Joure, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Mar 1651
plac: Dokkum, Haskerland, Friesland, Netherlands
 
  Maycke Hensedr 
 birt: ABT 1600
plac: Dokkum, Netherlands
marr: 19 Sep 1623
plac: Dokkum, Heerenveen, Friesland, Netherlands
 Hans Eilerts 
 birt: ABT 1652
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1674
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
 
   Thomas Mercks 
   
  Mencke Mercks 
 birt: ABT 1630
marr: 16 Mar 1651
plac: Dokkum, Haskerland, Friesland, Netherlands
 
  Sibrich Gauckes 
 
 Ellert Hanses 
 birt: 1677
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
deat: 1755
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1701
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1717
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
 
  Hanke Sietzes 
 birt: ABT 1654
plac: Netherlands
marr: ABT 1674
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
 Sytze (Ellerts) Elderts|Sytse Elders, Sytze Elders, Sijtze Elderts 
 birt: 1731
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
deat: 1792
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1754
plac: Friesland, Netherlands
 
  Trijn Egberts 
 deat: 1756
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1717
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
 Sijger Sijtzas van der Laan|Zieger Sijtzes ; Sieger Sytzes; Syger Sytzes van der Laan 
 birt: 18 Oct 1769
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 23 Nov 1826
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1794
 
   Mr. Freerk 
   
  Jeltje Freerks 
 birt: 1731/1734
deat: 1800/1807
marr: 16 Feb 1754
plac: Friesland, Netherlands
 
  Mrs. Freerk 
 
 Bouwe Siegers van der Laan 
 birt: 29 Mar 1810
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 18 Dec 1855
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 20 Mar 1833
 
   LIVING 
   
   Rein Bouwes Zijlstra 
   deat: 21 Jan 1814
plac: Drachten, Smallingerland, Friesland, Netherlands
 
    LIVING 
   
  Sijtske Reins Zijlstra 
 birt: 22 Mar 1772
plac: Boornbergum, Smallingerland, Friesland, Netherlands
deat: 3 Oct 1829
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1794
 
   LIVING 
   
  Minke Sipkes Postma 
 deat: 21 Feb 1817
plac: Drachten, Smallingerland, Friesland, Netherlands
 
  LIVING 
 
 Sieger Bouwes van der Laan 
birt: 29 Aug 1847
plac: Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 7 May 1929
plac: Michigan, USA


Martha Lubberts de Vries|Martje
marr: 16 Nov 1873
plac: Schoterland, Netherlands
birt: 11 Mar 1849
plac: Aengwirden, Friesland, Netherlands
deat: 1 Oct 1928
plac: Michigan, USA
 
  Mr. Jelps 
  birt: ABT 1720
  Franke Jelps 
  birt: ABT 1740
 
   Mrs. Jelps 
  birt: ABT 1720
  Klaas Frankes Blaauw 
  birt: ABT 1770
deat: 11 Nov 1853
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1811
 
    Mr. Klaas 
    birt: ABT 1720
   Jantje Klazes 
  birt: ABT 1740
 
   Mrs. Klaas 
  birt: ABT 1720
 Neeltje Klazes Blaauw 
birt: 17 Mar 1812
plac: Tiel, Gelderland, Netherlands
deat: 28 Jan 1892
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 20 Mar 1833
 
  Jan Geerts 
  birt: ABT 1720
plac: Netherlands
  Bartele Jans de Vries 
  birt: ABT 1740
plac: Netherlands
deat: 19 Aug 1826
plac: Heerenveen, Netherlands
 
   Lijsbert  
  birt: ABT 1720
plac: Netherlands
 Lijsbert (Elisabet) Barteles de Vries 
birt: 1771
plac: Tiel, Gelderland, Netherlands
deat: 31 Jan 1850
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1811
 
  Mr. Roel 
  
 Klaaske Roels 
birt: ABT 1740
plac: Netherlands
 
 Mrs. Roel 

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexEmma C. Fritz

 
 Gottlieb Fritz 
 birt: May 1852
plac: Germany
deat: 1918
plac: Robinson, Ottawa, Michigan, USA
marr: 29 Nov 1883
plac: Grand Haven, Ottawa, Michigan, USA
 Emma C. Fritz 
birt: 22 Dec 1893
plac: Robinson, Ottawa, Michigan, USA


Henry Mulder
marr:
birt: ABT 1892
 
 Carolina Lena Braun 
birt: 1862
plac: Germany
deat: 21 Apr 1944
plac: Robinson Twp., Ottawa County, Michigan, USA
marr: 29 Nov 1883
plac: Grand Haven, Ottawa, Michigan, USA

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index