Klaas Bouwes van der Laan|Buck|Seager


Lucas van der Laan
birt: 1866
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 1866
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands


< Lucas van der Laan
birt: 1867
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 1945
marr: 28 Nov 1889
plac: Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1894


Petrus van der Laan
birt: 1873
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 1875
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands


Bouwe van der Laan
birt: 2 Dec 1859
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 20 Mar 1863
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands


Lucas van der Laan
birt: 5 Oct 1861
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 15 Sep 1862
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands


< Bouwe van der Laan
birt: 30 Nov 1864
plac: Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 1928
plac: La Crosse County, Wisconsin, USA


< Sieger Klaas van der Laan|Seager
birt: 5 Jan 1870
plac: Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 7 Mar 1927
plac: New Amsterdam, La Crosse County, Wisconsin, USA
marr: 30 Mar 1896


< Franke van der Laan
birt: 6 Sep 1873
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 1934


< Grietje van der Laan|Gertrude
birt: 25 Nov 1875
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 1965
plac: Westmoreland, Oneida County, New York, USA
marr: 13 Nov 1895
plac: Caledonia, Trempealeau, Wisconsin, USA

 
 Eilert Eilerts 
 birt: ABT 1600
marr: 19 Sep 1623
plac: Dokkum, Heerenveen, Friesland, Netherlands
 Syds Eilerts 
 birt: ABT 1630
plac: Joure, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Mar 1651
plac: Dokkum, Haskerland, Friesland, Netherlands
 
  Maycke Hensedr 
 birt: ABT 1600
plac: Dokkum, Netherlands
marr: 19 Sep 1623
plac: Dokkum, Heerenveen, Friesland, Netherlands
 Hans Eilerts 
 birt: ABT 1652
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1674
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
 
   Thomas Mercks 
   
  Mencke Mercks 
 birt: ABT 1630
marr: 16 Mar 1651
plac: Dokkum, Haskerland, Friesland, Netherlands
 
  Sibrich Gauckes 
 
 Ellert Hanses 
 birt: 1677
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
deat: 1755
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1701
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1717
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
 
  Hanke Sietzes 
 birt: ABT 1654
plac: Netherlands
marr: ABT 1674
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
 Sytze (Ellerts) Elderts|Sytse Elders, Sytze Elders, Sijtze Elderts 
 birt: 1731
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
deat: 1792
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1754
plac: Friesland, Netherlands
 
  Trijn Egberts 
 deat: 1756
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1717
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
 Sijger Sijtzas van der Laan|Zieger Sijtzes ; Sieger Sytzes; Syger Sytzes van der Laan 
 birt: 18 Oct 1769
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 23 Nov 1826
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1794
 
   Mr. Freerk 
   
  Jeltje Freerks 
 birt: 1731/1734
deat: 1800/1807
marr: 16 Feb 1754
plac: Friesland, Netherlands
 
  Mrs. Freerk 
 
 Bouwe Siegers van der Laan 
 birt: 29 Mar 1810
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 18 Dec 1855
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 20 Mar 1833
 
   LIVING 
   
   Rein Bouwes Zijlstra 
   deat: 21 Jan 1814
plac: Drachten, Smallingerland, Friesland, Netherlands
 
    LIVING 
   
  Sijtske Reins Zijlstra 
 birt: 22 Mar 1772
plac: Boornbergum, Smallingerland, Friesland, Netherlands
deat: 3 Oct 1829
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1794
 
   LIVING 
   
  Minke Sipkes Postma 
 deat: 21 Feb 1817
plac: Drachten, Smallingerland, Friesland, Netherlands
 
  LIVING 
 
 Klaas Bouwes van der Laan|Buck|Seager 
birt: 5 Jan 1836
plac: Schoterland, Friesland, Netherlands
deat: 16 May 1908
plac: New Amsterdam, La Crosse County, Wisconsin, USA


Johanna Lucas Hoeksema
marr: 5 Jun 1859
plac: Haskerland, Friesland, Netherlands
birt: 25 Oct 1836
plac: Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: New Amsterdam, La Crosse County, Wisconsin, USA
 
  Mr. Jelps 
  birt: ABT 1720
  Franke Jelps 
  birt: ABT 1740
 
   Mrs. Jelps 
  birt: ABT 1720
  Klaas Frankes Blaauw 
  birt: ABT 1770
deat: 11 Nov 1853
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1811
 
    Mr. Klaas 
    birt: ABT 1720
   Jantje Klazes 
  birt: ABT 1740
 
   Mrs. Klaas 
  birt: ABT 1720
 Neeltje Klazes Blaauw 
birt: 17 Mar 1812
plac: Tiel, Gelderland, Netherlands
deat: 28 Jan 1892
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 20 Mar 1833
 
  Jan Geerts 
  birt: ABT 1720
plac: Netherlands
  Bartele Jans de Vries 
  birt: ABT 1740
plac: Netherlands
deat: 19 Aug 1826
plac: Heerenveen, Netherlands
 
   Lijsbert  
  birt: ABT 1720
plac: Netherlands
 Lijsbert (Elisabet) Barteles de Vries 
birt: 1771
plac: Tiel, Gelderland, Netherlands
deat: 31 Jan 1850
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1811
 
  Mr. Roel 
  
 Klaaske Roels 
birt: ABT 1740
plac: Netherlands
 
 Mrs. Roel 

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexKlaas Hendriks Vredevoogd


Hendrik Vredevoogd
birt: 27 Dec 1876
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: 1880, by drowning


< Geeske ("Jessie") Vredevoogd
birt: 23 Nov 1878
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: 16 Jul 1914
plac: Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA
marr: 1 Jul 1902
plac: Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA


< Nieske 'Nettie' Vredevoogd
birt: 4 Oct 1880
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: 28 Jul 1949
plac: Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA|Stroke in 1945, pernicious anemia in 1948
marr: 18 May 1904
plac: Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA


< Hendrik (Henry) Vredevoogd
birt: 4 Aug 1882
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: 28 Oct 1969
plac: Kalamazoo, Kalamazoo Co, Michigan, USA
marr: 30 Sep 1909


< Harm (Harmon) Vredevoogd
birt: 3 Apr 1884
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: 25 Feb 1957
plac: Flint, Genesee Co, Michigan, USA
marr: 28 Jun 1906
plac: Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA


< Anje (Annie) Vredevoogd
birt: 22 Jan 1886
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: 19 Apr 1948
plac: Grandville, Kent County, Micigan, USA
marr: 21 Jul 1910
plac: Jenison, Ottawa, Michigan, USA


Tjessena Vredevoogd|Tressie|Tjesciema, Tjessinia
birt: 15 Sep 1888
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: 5 Sep 1897
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands


< Olchert "Albert" Vredevoogd|Albert
birt: 5 Nov 1889
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: Aug 1957
plac: Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA
marr: 3 Jun 1915
plac: Kalamazoo, Kalamazoo, Michigan, USA


< Jacob T. Vredevoogd
birt: 24 Feb 1892
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: 27 Apr 1963
plac: Grandville, Kent County, Micigan, USA
marr: 9 Jun 1915
plac: Jennison Grove, Alcona, Michigan, USA


Pebe Vredevoogd|Pay-ba
birt: 1 Jul 1893
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: 22 Sep 1895
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands


< Peter (Pebe) Vredevoogd|Pay-ba
birt: 9 May 1896
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: 21 Nov 1957
plac: Grandville, Kent County, Micigan, USA
marr: 18 Aug 1917

 
 Derk
 birt: 6 Feb 1698
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 Arent Arents 
   
  Ide
 birt: ABT 1700
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 Arent Arents 
 birt: 1650
plac: Thesinge, Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: 1703
 
  Trijn  
 birt: ABT 1625
plac: Netherlands
 Derck Arents 
 birt: 1670
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 7 Oct 1694
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
 
  Corneliske  
 birt: 1645
plac: Netherlands
 Heijne Dercks 
 birt: 18 Nov 1707
plac: Thesinge, Groningen, Netherlands
marr: 25 Jan 1733
 
   LIVING 
   marr:
   Heyno Gerrits 
   birt:
 
    LIVING 
   marr:
  Geertjen Heines 
 birt: 1671
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 7 Oct 1694
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
 
  Lijsbeth  
 birt:
 Jan Heijns|Jan Heines Vredevoogd 
 birt: 19 Sep 1734
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 8 Jun 1766
 
   Mr. Jan 
   birt: ABT 1682
  Ida Jans 
 birt: 18 Nov 1707
marr: 25 Jan 1733
 
  Mrs. Jan 
 birt: ABT 1683
 Jakob Jans Vredevoogd 
 birt: 5 Apr 1767
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands|chart #10
deat: 2 Apr 1810
plac: Thesinge, Groningen, Netherlands
marr: 31 May 1795
 
   LIVING 
   
   Jacob Jacobs 
     
    LIVING 
   
  Jantjen Jacobs 
 birt: 12 Jul 1744
plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 8 Jun 1766
 
   Derk
   birt: ABT 1642
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 6 Apr 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
   Hindrik 
   birt: ABT 1670
plac: Netherlands
marr: 17 Jun 1694
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
    Anne
   birt: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
deat: BEF 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
   Derk  
   birt: 6 Feb 1698
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
     Omge
     birt: ABT 1647
plac: Pieterburen, De Marne, Groningen, Netherlands
marr: Jan 1669
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
marr: 1682
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
    Dewerke  
   birt: ABT 1672
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
marr: 17 Jun 1694
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
    Eelje
   birt: ABT 1647
marr: Jan 1669
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
   Peter 
   deat: BEF 1730
 
     Jan
     birt: ABT 1636
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: ABT 1658
     PeterSchael 
     birt: ABT 1670
plac: Netherlands
 
      Itjen
     birt: ABT 1638
plac: Middelstum, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: ABT 1658
    Ide 
   birt: ABT 1700
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
    AefkeDercks 
   birt: ABT 1670
plac: Netherlands
  Trijntje Peters 
   
  Mrs. Peter 
 birt: ABT 1726
 Jan Jakobs Vredevoogd 
 birt: 8 Jun 1799
plac: Netherlands
deat: 29 Nov 1866
marr: 2 Sep 1821
 
   Mr. Hidde 
   birt: ABT 1695
marr: ABT 1720
   Klaes Hiddes 
   birt: ABT 1721
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
marr: 4 Jul 1751
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
 
    Mrs. Hidde 
   birt: ABT 1695
marr: ABT 1720
  Egbertje Klassens 
 birt: 6 Sep 1767
plac: Middelbert, Groningen, Netherlands|chart #10
deat: 8 Nov 1810
plac: Thesinge, Groningen, Netherlands
marr: 31 May 1795
 
   Mr. Hindrik 
   birt: ABT 1700
  Jantjen Hindriks 
 birt: ABT 1721
plac: Kleine Harkstede, Groningen, Holland
marr: 4 Jul 1751
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
 
  Mrs. Hindrik 
 birt: ABT 1700
 Hindrik Jans Vredevoogd 
 birt: 9 Nov 1821
plac: Harkstede, Slochteren, Groningen, Netherlands
deat: 28 Dec 1880
marr: 25 Apr 1846
 
   LIVING 
   
   Joest Christoffers Rogge 
   birt: Weender, Germany
marr: 14 Nov 1773
 
    LIVING 
   
   Hindrik Joostens Rogge 
   birt: 9 Oct 1774
plac: Veendam, Netherlands
marr: 17 Apr 1799
 
     Arent Jans 
     birt: Wulfsbarg,Netherlands
marr: 20 Mar 1707
     Hindrik Arents 
     birt: 28 Jun 1716
plac: Kropswolde, Netherlands
marr: 26 May 1737
 
       LIVING 
       
      Jeichien Beerents 
     birt:
marr: 20 Mar 1707
 
      LIVING 
     
    Jantje Hindriks 
   birt: 12 May 1755
plac: Kropswolde, Netherlands
marr: 14 Nov 1773
 
     Mr. Harm 
     birt: ABT 1690
    Grietjen Harms 
   birt: Kropswolde, Netherlands
marr: 26 May 1737
 
    Mrs. Harm 
   birt: ABT 1690
  Janje Hindriks Rogge 
 birt: 23 Jun 1799
plac: Netherlands
deat: 28 Apr 1840
marr: 2 Sep 1821
 
   Mr. Jan 
   birt: ABT 1682
   Eppe Jans 
   birt: Harkstede, Netherlands
marr: 5 Apr 1744
 
    Mrs. Jan 
   birt: ABT 1683
   Jan Eppes 
   birt: 10 Jan 1745
plac: Harkstede, Netherlands
marr: 26 Apr 1767
 
     Hendrik  
     birt: ABT 1690
    Jantje Hindriks 
   birt: Harkstede, Netherlands
marr: 5 Apr 1744
 
    Mrs. Hendrik 
   
  Jantje Jans Kreemer 
 birt: 16 Jun 1771
plac: Harkstede, Netherlands
marr: 17 Apr 1799
 
   LIVING 
   
   Roelof Sickens 
   birt: Kropswolde, Netherlands
deat: 13 Dec 1718
plac: Kropswolde, Netherlands
marr: 3 Apr 1698
 
    LIVING 
   
   Hendrik Roelofs 
   birt: 12 Sep 1710
plac: Kropswolde, Netherlands
marr: 17 Jun 1734
 
    Gebbechie Sickens 
   birt: ABT 1675
marr: 3 Apr 1698
  Trijntje Hindriks 
 birt: 16 Apr 1747
plac: Harkstede, Netherlands
marr: 26 Apr 1767
 
   Derk
   birt: ABT 1642
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 6 Apr 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
   Hindrik 
   birt: ABT 1670
plac: Netherlands
marr: 17 Jun 1694
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
    Anne
   birt: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
deat: BEF 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
   Derk  
   birt: 6 Feb 1698
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
     Omge
     birt: ABT 1647
plac: Pieterburen, De Marne, Groningen, Netherlands
marr: Jan 1669
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
marr: 1682
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
    Dewerke  
   birt: ABT 1672
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
marr: 17 Jun 1694
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
    Eelje
   birt: ABT 1647
marr: Jan 1669
plac: Baflo, Winsum, Netherlands
   Pieter 
   birt:
deat: BEF 1733
 
     Jan
     birt: ABT 1636
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: ABT 1658
     PeterSchael 
     birt: ABT 1670
plac: Netherlands
 
      Itjen
     birt: ABT 1638
plac: Middelstum, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: ABT 1658
    Ide 
   birt: ABT 1700
plac: Westerwijtwerd, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 21 Jun 1722
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
    AefkeDercks 
   birt: ABT 1670
plac: Netherlands
  Lutgertje Peters 
 birt: Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 17 Jun 1734
 
  Mrs. Pieter 
 
 Klaas Hendriks Vredevoogd 
birt: 10 Oct 1852
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
deat: 31 Jan 1923
plac: Byron Twp, Kent Co, Michigan, USA


Trientje (Tettje) Hartholdt|Tena, Mieske
marr: 15 Apr 1876
plac: Leek, Groningen, Netherlands
birt: 22 Nov 1854
plac: Donkerbroek, Friesland, Netherlands
deat: ABT 1914
plac: Grandville, Kent County, Micigan, USA


Janke Veenstra
marr: 9 Feb 1916
plac: Wyoming Twp., Kent, Michigan, USA
birt: 1862
plac: Netherlands
deat: Byron Twp, Kent Co, Michigan, USA
 
  Mr. Harm 
  birt: ABT 1690
  Claes Harms 
  birt: Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: Jul 1693
 
   Mrs. Harm 
  birt: ABT 1690
  Harm Claesen Bolt 
  birt: 1695/1700
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: 1766
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 29 Aug 1734
 
    Jan Bolt 
    birt:
marr: ABT 1625
    Harm Jansen Bolt 
    birt: ABT 1630
marr: ABT 1665
 
     Mrs. J. Bolt 
    marr: ABT 1625
   Rijnje Harms Bolt 
  birt: ABT 1665
deat: AFT 1719
marr: Jul 1693
 
   Mrs. Heijl Bolt 
  birt:
marr: ABT 1665
  Harm Jans Bolt 
  birt: 18 Apr 1745
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: 5 Jan 1818
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 27 Aug 1786
 
    LIVING 
    
   Grietje Aapkes 
  birt:
marr: 29 Aug 1734
 
   LIVING 
  
  Klaas Harms Bolt 
  birt: 20 Aug 1794
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: 9 Feb 1864
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
marr: 9 Apr 1815
 
    LIVING 
    
    Jakob Jakobs 
    birt:
marr: 20 Apr 1760
 
     LIVING 
    
   Zwaantje Jacobs Hoving 
  birt: 16 Mar 1763
plac: Lellens, Groningen, Netherlands
deat: 28 May 1840
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 27 Aug 1786
 
    LIVING 
    
   Harmke Harms Abbringa 
  birt:
marr: 20 Apr 1760
 
   LIVING 
  
 Nieske (Nyska)Klaassens Bolt 
birt: 29 Sep 1825
plac: Ellerhuizen, Bedum, Groningen, Netherlands
deat: 24 May 1899
marr: 25 Apr 1846
 
  LIVING 
  
  Harm Cornelis 
  birt: Thesinge, Groningen, Netherlands
deat: Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 1 May 1757
 
   LIVING 
  
  Jacob Harms Bouwman 
  birt: 5 Feb 1765
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: 31 Jan 1822
plac: Sint Annen,Netherlands
marr: 17 Jun 1792
 
    LIVING 
    
   Anje Klasens 
  birt: Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 1 May 1757
 
   LIVING 
  
 Anje Jacobs Bouwman 
birt: 9 Jan 1797
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: 11 Feb 1871
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
marr: 9 Apr 1815
 
  LIVING 
  
 Anje Siemens van Dijk 
birt: Sint Annen,Netherlands
marr: 17 Jun 1792
 
 LIVING 

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexNeeltje Volbeda

 
 Volbeda 
 birt: 8 Oct 1739
plac: Franeker, frenekeradeel, Friesland, Netherlands
 Jan Dooitze Volbeda 
 birt: 6 Mar 1767
plac: Witmarsum, Friesland, Netherlands
 
  Pyttje Hessels 
 birt: 1740
 Klaas Jans Volbeda 
 birt: 11 Jun 1800
deat: 18 Nov 1884
marr: 18 May 1823
 
  Mrs. Trijntje Klazes Volbeda 
 birt: 6 Sep 1768
plac: Witmarsum, Friesland, Netherlands
 Murk Klazes Volbeda 
 birt: 20 Jan 1838
plac: Sneek, Friesland, Netherlands
deat: 10 Apr 1926
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
marr: 3 Jun 1870
plac: Oudeschoot, Heerenveen, Friesland, Netherlands
 
   Horatius Radsma 
   marr: 1798
  Elisabeth Horatius Radsma 
 birt: 28 Mar 1798
plac: Sneek, Friesland, Netherlands
deat: 6 May 1861
plac: Mildam, Schoterland, Friesland, Netherlands
marr: 18 May 1823
 
  Johanna Born 
 marr: 1798
 Neeltje Volbeda 
birt: 26 Jan 1880
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
 
  Eilert Eilerts 
  birt: ABT 1600
marr: 19 Sep 1623
plac: Dokkum, Heerenveen, Friesland, Netherlands
  Syds Eilerts 
  birt: ABT 1630
plac: Joure, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Mar 1651
plac: Dokkum, Haskerland, Friesland, Netherlands
 
   Maycke Hensedr 
  birt: ABT 1600
plac: Dokkum, Netherlands
marr: 19 Sep 1623
plac: Dokkum, Heerenveen, Friesland, Netherlands
  Hans Eilerts 
  birt: ABT 1652
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1674
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
 
    Thomas Mercks 
    
   Mencke Mercks 
  birt: ABT 1630
marr: 16 Mar 1651
plac: Dokkum, Haskerland, Friesland, Netherlands
 
   Sibrich Gauckes 
  
  Ellert Hanses 
  birt: 1677
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
deat: 1755
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1701
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1717
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
 
   Hanke Sietzes 
  birt: ABT 1654
plac: Netherlands
marr: ABT 1674
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
  Sytze (Ellerts) Elderts|Sytse Elders, Sytze Elders, Sijtze Elderts 
  birt: 1731
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
deat: 1792
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1754
plac: Friesland, Netherlands
 
   Trijn Egberts 
  deat: 1756
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1717
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
  Sijger Sijtzas van der Laan|Zieger Sijtzes ; Sieger Sytzes; Syger Sytzes van der Laan 
  birt: 18 Oct 1769
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 23 Nov 1826
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1794
 
    Mr. Freerk 
    
   Jeltje Freerks 
  birt: 1731/1734
deat: 1800/1807
marr: 16 Feb 1754
plac: Friesland, Netherlands
 
   Mrs. Freerk 
  
  Bouwe Siegers van der Laan 
  birt: 29 Mar 1810
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 18 Dec 1855
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 20 Mar 1833
 
    LIVING 
    
    Rein Bouwes Zijlstra 
    deat: 21 Jan 1814
plac: Drachten, Smallingerland, Friesland, Netherlands
 
     LIVING 
    
   Sijtske Reins Zijlstra 
  birt: 22 Mar 1772
plac: Boornbergum, Smallingerland, Friesland, Netherlands
deat: 3 Oct 1829
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1794
 
    LIVING 
    
   Minke Sipkes Postma 
  deat: 21 Feb 1817
plac: Drachten, Smallingerland, Friesland, Netherlands
 
   LIVING 
  
 Rigtje van der Laan 
birt: 5 Jan 1842
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 1 Jun 1924
plac: Aengwirden, Friesland, Netherlands
marr: 3 Jun 1870
plac: Oudeschoot, Heerenveen, Friesland, Netherlands
 
  Mr. Jelps 
  birt: ABT 1720
  Franke Jelps 
  birt: ABT 1740
 
   Mrs. Jelps 
  birt: ABT 1720
  Klaas Frankes Blaauw 
  birt: ABT 1770
deat: 11 Nov 1853
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1811
 
    Mr. Klaas 
    birt: ABT 1720
   Jantje Klazes 
  birt: ABT 1740
 
   Mrs. Klaas 
  birt: ABT 1720
 Neeltje Klazes Blaauw 
birt: 17 Mar 1812
plac: Tiel, Gelderland, Netherlands
deat: 28 Jan 1892
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 20 Mar 1833
 
  Jan Geerts 
  birt: ABT 1720
plac: Netherlands
  Bartele Jans de Vries 
  birt: ABT 1740
plac: Netherlands
deat: 19 Aug 1826
plac: Heerenveen, Netherlands
 
   Lijsbert  
  birt: ABT 1720
plac: Netherlands
 Lijsbert (Elisabet) Barteles de Vries 
birt: 1771
plac: Tiel, Gelderland, Netherlands
deat: 31 Jan 1850
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1811
 
  Mr. Roel 
  
 Klaaske Roels 
birt: ABT 1740
plac: Netherlands
 
 Mrs. Roel 

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexGottlieb Fritz


Albert Philip Fritz
birt: Dec 1899
deat: Sep 1934


Herman Fritz
birt: Aug 1884
plac: Robinson township, Ottawa, Michigan
deat: 26 Feb 1920
plac: Ann Arbor, Michigan|influenza after long illness


LIVING
birt:


< Anna Fritz
birt: 17 Apr 1886
plac: Robinson, Ottawa, Michigan, USA


< Marta H. Fritz|Martha
birt: 4 Nov 1887
plac: Robinson, Ottawa, Michigan, USA
deat: 5 Jul 1978
plac: Grand Haven, Ottawa County, Michigan, USA
marr: 9 Nov 1909
plac: Grand Haven, Ottawa, Michigan, USA


< William H. Fritz|A Wilhelm Fritz is witness to Martha Fritz's wedding, and Rose Fritz also.
birt: 25 Mar 1889
plac: Robinson, Ottawa, Michigan, USA
marr: ABT 1917
plac: Michigan, USA


Rosa Fritz|Rose
birt: 26 Dec 1890
plac: Robinson, Ottawa, Michigan, USA


Rinold A. Fritz|Rynol
birt: 16 Feb 1892
plac: Michigan, USA
deat: Nov 1972


< Emma C. Fritz
birt: 22 Dec 1893
plac: Robinson, Ottawa, Michigan, USA
marr:


Edward F. Fritz
birt: 30 Nov 1895
plac: Robinson township, Ottawa, Michigan
deat: Dec 1940


Alma N. Fritz
birt: 7 Sep 1897
plac: Robinson, Ottawa, Michigan
deat: 16 Jan 1978


Arthur E. Fritz
birt: 6 May 1904
deat: 1 Jun 1990

 
 Gottlieb Fritz 
birt: May 1852
plac: Germany
deat: 1918
plac: Robinson, Ottawa, Michigan, USA


Carolina Lena Braun
marr: 29 Nov 1883
plac: Grand Haven, Ottawa, Michigan, USA
birt: 1862
plac: Germany
deat: 21 Apr 1944
plac: Robinson Twp., Ottawa County, Michigan, USA

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexRigtje van der Laan


Elisabeth Volbeda
birt: 18 Apr 1871
plac: Mildam, Schoterland, Friesland, Netherlands
deat: 23 May 1952
plac: Heerenveen, Aengwirden, Friesland, Netherlands


Bouwe Volbeda
birt: 2 Jun 1874
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
deat: 17 Dec 1954
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands


< Klaas Volbeda
birt: 22 Jun 1877
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
deat: 15 Feb 1969
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
marr:


Neeltje Volbeda
birt: 26 Jan 1880
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands


Johannes Volbeda
birt: 4 Oct 1882
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands


Franke Volbeda
birt: 19 Oct 1885
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
deat: 6 Oct 1963
plac: Heerenveen, Aengwirden, Friesland, Netherlands

 
 Eilert Eilerts 
 birt: ABT 1600
marr: 19 Sep 1623
plac: Dokkum, Heerenveen, Friesland, Netherlands
 Syds Eilerts 
 birt: ABT 1630
plac: Joure, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Mar 1651
plac: Dokkum, Haskerland, Friesland, Netherlands
 
  Maycke Hensedr 
 birt: ABT 1600
plac: Dokkum, Netherlands
marr: 19 Sep 1623
plac: Dokkum, Heerenveen, Friesland, Netherlands
 Hans Eilerts 
 birt: ABT 1652
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1674
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
 
   Thomas Mercks 
   
  Mencke Mercks 
 birt: ABT 1630
marr: 16 Mar 1651
plac: Dokkum, Haskerland, Friesland, Netherlands
 
  Sibrich Gauckes 
 
 Ellert Hanses 
 birt: 1677
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
deat: 1755
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1701
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1717
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
 
  Hanke Sietzes 
 birt: ABT 1654
plac: Netherlands
marr: ABT 1674
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
 Sytze (Ellerts) Elderts|Sytse Elders, Sytze Elders, Sijtze Elderts 
 birt: 1731
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
deat: 1792
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1754
plac: Friesland, Netherlands
 
  Trijn Egberts 
 deat: 1756
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1717
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
 Sijger Sijtzas van der Laan|Zieger Sijtzes ; Sieger Sytzes; Syger Sytzes van der Laan 
 birt: 18 Oct 1769
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 23 Nov 1826
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1794
 
   Mr. Freerk 
   
  Jeltje Freerks 
 birt: 1731/1734
deat: 1800/1807
marr: 16 Feb 1754
plac: Friesland, Netherlands
 
  Mrs. Freerk 
 
 Bouwe Siegers van der Laan 
 birt: 29 Mar 1810
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 18 Dec 1855
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 20 Mar 1833
 
   LIVING 
   
   Rein Bouwes Zijlstra 
   deat: 21 Jan 1814
plac: Drachten, Smallingerland, Friesland, Netherlands
 
    LIVING 
   
  Sijtske Reins Zijlstra 
 birt: 22 Mar 1772
plac: Boornbergum, Smallingerland, Friesland, Netherlands
deat: 3 Oct 1829
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1794
 
   LIVING 
   
  Minke Sipkes Postma 
 deat: 21 Feb 1817
plac: Drachten, Smallingerland, Friesland, Netherlands
 
  LIVING 
 
 Rigtje van der Laan 
birt: 5 Jan 1842
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 1 Jun 1924
plac: Aengwirden, Friesland, Netherlands


Murk Klazes Volbeda
marr: 3 Jun 1870
plac: Oudeschoot, Heerenveen, Friesland, Netherlands
birt: 20 Jan 1838
plac: Sneek, Friesland, Netherlands
deat: 10 Apr 1926
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
 
  Mr. Jelps 
  birt: ABT 1720
  Franke Jelps 
  birt: ABT 1740
 
   Mrs. Jelps 
  birt: ABT 1720
  Klaas Frankes Blaauw 
  birt: ABT 1770
deat: 11 Nov 1853
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1811
 
    Mr. Klaas 
    birt: ABT 1720
   Jantje Klazes 
  birt: ABT 1740
 
   Mrs. Klaas 
  birt: ABT 1720
 Neeltje Klazes Blaauw 
birt: 17 Mar 1812
plac: Tiel, Gelderland, Netherlands
deat: 28 Jan 1892
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 20 Mar 1833
 
  Jan Geerts 
  birt: ABT 1720
plac: Netherlands
  Bartele Jans de Vries 
  birt: ABT 1740
plac: Netherlands
deat: 19 Aug 1826
plac: Heerenveen, Netherlands
 
   Lijsbert  
  birt: ABT 1720
plac: Netherlands
 Lijsbert (Elisabet) Barteles de Vries 
birt: 1771
plac: Tiel, Gelderland, Netherlands
deat: 31 Jan 1850
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1811
 
  Mr. Roel 
  
 Klaaske Roels 
birt: ABT 1740
plac: Netherlands
 
 Mrs. Roel 

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index